กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์บพิธ บุปผโชติ และ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8570)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน    

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.เอช.เค.เทเลคอม จำกัด
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 14705 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1503001549
ออกให้วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์บพิธ บุปผโชติ และ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมบัติ
     อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นการออกแบบท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ (Closed Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valve, CLOHP/CV) ดัดโค้งรูปร่างลักษณะตัวยู ที่เติมสารทำงานชนิด R-314a ติดตั้งครอบแผงคอยล์เย็นในเครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน ทำหน้าที่เสริมในการช่วยลดอุณหภูมิอากาศขาเข้าคอยล์เย็น และเพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นในอากาศขาออกคอยล์เย็น ระบบการทำงานจะส่งถ่ายอุณหภูมิ หรือถ่ายเทอุณหภูมิเป็นแบบต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับระบบทำความเย็นที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

วันที่ประกาศข่าว : 24 มิ.ย. 2562  ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246