กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8577)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว    

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 14888
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603002109
ออกให้วันที่ : 21 มกราคม 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมบัติ
     อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว พลาสมาจะถูกสร้างขึ้นภายใต้ขั้วไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนาน โดยใช้หลักการปล่อยประจุแบบฉนวนขวางกัน โดยขั้วกำลังถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟความถี่วิทยุผ่านตัวต่อไฟตัวเมียแบบ HN ในขณะที่ขั้วกราวด์ได้ถูกเจาะรู เรียงกันเป็นวงกลมเหมือนรังผึ้ง ทำให้ส่วนหนึ่งของพลาสมาและอนุมูลถูกพ่นออกมาจากขั้วกราวด์เหมือนกับน้ำที่ไหลออกมาจากฝักบัว เป็นการสร้างอุปกรณ์กำเนิดพลาสมาเย็นที่สามารถทำงานได้ที่ความดันบรรยากาศ และให้ส่วนหนึ่งของพลาสมาและอนุมูลถูกพ่นออกมาจากรูหลายๆ รู เป็นบริเวณกว้าง เพื่อการนำแหล่งกำเนิดพลาสมาไปใช้ในการเคลือบผิวหรือปรับปรุงผิววัสดุต่อไป

วันที่ประกาศข่าว : 27 มิ.ย. 2562  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246