กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา และคณะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8637)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต    

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15072
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603001089
ออกให้วันที่ : 28 มีนาคม 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา และคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
    เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งประกอบด้วย ดอกเห็ดลมสดหรืออบแห้ง ดอกเก๊กฮวยอบแห้ง มะตูมอบแห้ง และสารให้ความหวาน มีกรรมวิธีการผลิตคือ นำดอกเห็ดลมสด ดอกเก๊กฮวยแห้ง และมะตูมแห้ง มาต้มรวมกันในน้ำเดือด กรองเอาเฉพาะส่วนน้ำไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนี้ปลอดเชื้อเพื่อถนอมเครื่องดื่มให้เก็บรักษาได้นานขึ้น เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งเป็นส่วนประกอบที่ได้ตามการประดิษฐ์นี้มีเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต นอกจากนี้ยังมีสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีสีกลิ่นรสตามธรรมชาติ ปราศจากการเติมสารสี กลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ และวัตถุกันเสีย

วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246