กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายชนะชล ภูจิตต์ทอง 2. นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ 3. นายศุภสัณห์ ผิวขาว 4. นายณัฐกฤต ทิศเสถียร 5. นายรุ่งชัย นาคศรี 6. นายเสฐียรพงษ์ สังสีมา 7. นายปฏิภาณ ผาก่ำ 8. นายอนันต์ สัมพันธ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8663)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019    

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต “ทีม Biztalk” คณะการบัญชีและการจัดการ ที่คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ TourDee ในการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประเทศไทย GCON 2019

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จิสด้า ร่วมกับ ไทยแอร์เอเชีย สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ดีแทค และสปีดคอมพิวเตอร์ เฟ้นหาสุดยอดทีมที่มาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียว ณ siam innovation district ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

โดยโจทย์ปีนี้ คือ การคิดค้นแอพพลิเคชั่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี Location Base Service (GNSS) และ GISTDA PORTAL Platform ในการให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และใช้งานได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้ง 6 ทีมสุดท้าย ต่างเป็นสุดยอดทีมที่มีไอเดียเด็ดด้วยกันทั้งสิ้น

ผลการแข่งขันผู้ชนะคือทีม Fling ผลงาน Fling Drone Delivery จาก บริษัท ฟลิง จำกัด ซิวรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลไปครอง โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Biztalk มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Princess มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รางวัลชมเชย : ทีม Asteron, ทีม 2KM, ทีม Ebill

โดยสมาชิก “ทีม Biztalk” เป็นนิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการ ประกอบด้วย 
  1. นายชนะชล ภูจิตต์ทอง
  2. นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์
  3. นายศุภสัณห์ ผิวขาว
  4. นายณัฐกฤต ทิศเสถียร
  5. นายรุ่งชัย นาคศรี
  6. นายเสฐียรพงษ์ สังสีมา
  7. นายปฏิภาณ ผาก่ำ
  8. นายอนันต์ สัมพันธ์

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
  1. ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  2. อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
  3. อ.ดร.อมฤต สมพงษ์
  4. อ.สมหมาย ขันทอง
  5. อ.เอกภูมิ วงษาไฮ
  6. นายพรพิชิต โพธิ์ศรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ/ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (UIC MSU)

วันที่ประกาศข่าว : 02 ส.ค. 2562  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246