กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวยุภาพร คำทะเนตร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา สาขาภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียดข่าว (8741)

หัวข้อข่าว : นิสิต ภาษาญี่ปุ่น มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562    

นิสิต ภาษาญี่ปุ่น มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุภาพร คำทะเนตร นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรและกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Sony จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวยุภาพร คำทะเนตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ「新しい私との出会い」จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เจแปนโฟเดชั่น กรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ และสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและสังคมศาสตร์

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ประกาศข่าว : 04 ก.ย. 2562  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246