กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8784)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด    

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15176 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603001092
ออกให้วันที่ : 26 เมษายน 2562
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ 
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
    เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด โดยสกัดสารสกัดจากแก่นมะหาดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องสกัดแบบ Soxhlet extraction apparatus นำสารสกัดที่ได้มาเป็นส่วนประกอบในเซรั่ม โดยเซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด มีสารสำคัญ 3 ชนิด คือ วิตามินซี วิตามินอีและสารสกัดจากแก่นมะหาด จุดมุ่งหมายของผลิตภัณฑ์ใช้ทาบำรุงผิวหน้า เพื่อให้ผิวชุ่มชื้น ลดเลือนริ้วรอย และช่วยทำให้สีผิวขาวกระจ่างใสขึ้น โดยการผสมสารสกัดแก่นมะหาดที่ได้มาจากธรรมชาติ ส่งผลในการลดปริมาณและต้นทุนในการนำเข้าสารเคมีที่ทำให้ผิวขาวจากต่างประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าและการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น

วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ย. 2562  ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246