กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8835)

หัวข้อข่าว : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ    

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15314
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603002110
ออกให้วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
    อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ มีหลักการเดียวกับการปล่อยประจุแบบไดอิเล็กทริกขวางกั้นแต่ได้ปรับปรุงในส่วนของลักษณะแผ่นขั้วกราวด์และวิธีการพ่นแก๊สเข้าไปในช่องปล่อยประจุ แผ่นขั้วกราวด์ของอุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาฯ ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นแผ่นตัวนำบาง ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถูกเจาะให้มีรูขนาดเล็กจำนวนหลายรูที่เรียงติดกันเป็นแนวยาว มีการพ่นแก๊สจากด้านบนของแผ่นขั้วกราวด์ผ่านรูขนาดเล็กจำนวนหลายรูที่เรียงติดกันเป็นแนวยาว ทำให้พลาสมาในช่องปล่อยประจุมีลักษณะเป็นลำแบบหลายลำพ่น
    ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้คือเพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของพลาสมาที่พ่นกระทบผิวชิ้นงาน ด้วยการพ่นแก๊สจากด้านบนของแผ่นขั้วกราวด์ผ่านรูขนาดเล็กจำนวนหลายรูที่เรียงติดกันเป็นแนวยาว

วันที่ประกาศข่าว : 07 ต.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246