กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ BOARDGAME 101
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวชลธิชา ดาราก้านตรง 2. นายกิตติพศ แนวถาวร 3. นายบำรุงศักดิ์ สาวิสิทธิ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รายละเอียดข่าว (8917)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ BOARDGAME 101    

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ BOARDGAME 101 กิจกรรม BANPU B-Sports Thailand 2019 (ปีที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote จากการแข่งขัน BANPU B-Sports Thailand 2019

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ทีวีมั้ง จำกัดและบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม BANPU B-Sports Thailand ปีที่ 2 การแข่งขันบอร์ดเกมส์ระดับประเทศ และมีกิจกรรมข้างเคียงคือ BOARDGAME 101 รายการเรียลลิตี้ออกแบบบอร์ดเกมส์ครั้งแรกของประเทศ จัดขึ้นที่ ชั้น LG สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม กล่าวว่า การแข่งขัน BANPU B-Sports Thailand 2019 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 การแข่งขันในครั้งนี้เป็นรายการแข่งขันการออกแบบบอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ คัดเลือกเข้ารอบ 11 ทีม และได้ทำการ CASTING ในกิจกรรม BOARDGAME 101 จาก 11 ทีมจนเหลือ 6 ทีม และทีม ETC-MSU กับผลงาน Ice Scream จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยสมาชิก นางสาวชลธิชา ดาราก้านตรง นายกิตติพศ แนวถาวร และนายบำรุงศักดิ์ สาวิสิทธิ์ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 3 ทีมสุดท้ายในรายการ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote มาครองได้อย่างสำเร็จ รางวัลชนะเลิศได้รับรางวัล 20,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข่าว : อธิษฐ์ เชิญขวัญชัย

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ย. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246