กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวอิศริยา ไชยพลงาม 2. นางสาวสุนิสา ศรีอุดร 3. นายจีระศักดิ์ ใจช่วง 4. นายพงศ์ศิริ สำราญมาก
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9086)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3    

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ (Young Energy Research Showcase: YES)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ระดับอุดมศึกษา (Young Energy Research Showcase: YES) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Super C cool นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาอุณหภูมิในรถสูง เมื่อต้องจอดรถกลางแดด และรับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ทีม God Like นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ระดับอุดมศึกษา” (Young Energy Research Showcase: YES) 20 ทีมสุดท้าย หรือรอบชิงชนะเลิศ จัดโดย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาชิกทีม God Like ประกอบด้วย นางสาวอิศริยา ไชยพลงาม นางสาวสุนิสา ศรีอุดร นายจีระศักดิ์ ใจช่วง และนายพงศ์ศิริ สำราญมาก และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง และ อาจารย์ ดร.สริญญา ศาลางาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม God Like นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 ซึ่งโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 มีนิสิต จำนวน 95 ทีม จาก 27 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.พ. 2563  ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246