กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ
รายละเอียดข่าว (9113)

หัวข้อข่าว : โตโยต้า สนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว    

โตโยต้า สนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว

วันนี้ (9 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ในโอกาสที่ได้มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ และโครงการ Unicross safe life หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Chinathip ผลงานโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ สมาชิกประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา นางสาวนันทิชา สวัสดิพละ นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์ และ นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล

และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 4 ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น ได้แก่ผลงานโครงการ UNICROSS SAFE LIFE สมาชิกประกอบด้วย นายเสกสรร นาหัวนิล นายธีระนัย จันทร์ไพสนต์ นางสาวปรียานุช สุโพธิ์ และนางสาวณัชชา ผิวผ่อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ เป็นที่ปรึกษา ในกิจกรรมการแข่งขัน “Toyota Campus Challenge 2019” โตโยต้า ถนนสีขาว จัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ TOYOTA Alive Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนในการต่อยอดกิจกรรม พร้อมไปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน รวมมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

ในโอกาสนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน “Toyota Campus Challenge 2019” โตโยต้า ถนนสีขาว ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 10 มี.ค. 2563  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246