กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข่าว (9228)

หัวข้อข่าว : ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19    

ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.12 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 300 ลิตร ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 300 ลิตร เพื่อช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการช่วยบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 09 ก.ค. 2563  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246