กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล และนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลขามเรียง
รายละเอียดข่าว (9230)

หัวข้อข่าว : ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19    

ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลขามเรียง ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5,200 ชิ้น ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่มอบได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการช่วยบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ค. 2563  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246