กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ 10,000 ใบ ให้ มมส แจกจ่ายนิสิตใหม่
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        หัวหน้าสำนักการขายและการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ พร้อมบุคลากร บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS)
รายละเอียดข่าว (9241)

หัวข้อข่าว : บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ10,000 ใบ ให้ มมส แจกจ่ายนิสิตใหม่    

บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ 10,000 ใบ ให้ มมส แจกจ่ายนิสิตใหม่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 .น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) นำโดยนายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ หัวหน้าสำนักการขายและการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมบุคลากร บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ จำนวน 10,000 ใบ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อแจกให้นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสามารถพกติดตัวและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อความปลอดภัยของนิสิตในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณ
 
ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ในโอกาสที่ได้มอบกระบอกน้ำจำนวน 10,000 ใบ เพื่อแสดงความห่วงใยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการช่วยบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ : อติรุจ อัคมูล/อภิราม  ทามแก้ว
ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค. 2563  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246