กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
รายละเอียดข่าว (9389)

หัวข้อข่าว : มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19    

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้นำหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น “แทนความห่วงใย ปลอดภัยโควิด19” มามอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับมอบก่อนเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

นายวรวิทย์ เจนธนากุล กล่าวว่า หน้ากากอนามัย จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) จำนวน 20,000 ชิ้น ที่นำมามอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ ขอมอบแทนความห่วงใย ให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด 19 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถนำไปแจกจ่ายหรือมอบให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากร หรือบัณฑิต และผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นี้ได้อีกด้วย เพื่อป้องกันตัวเอง ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย. 2563  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246