กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ดกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ และกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
รายละเอียดข่าว (9624)

หัวข้อข่าว : ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส จัดชุดปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19    

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส จัดชุดปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในนามขององค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับมอบข้าวสาร  จำนวน 300 กิโลกรัม จาก ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ดกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ และกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม  และเป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2563  ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

โดยข้าวสารจำนวนนี้  จะได้นำไปสนับสนุนโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19  ซึ่งจะได้จัดชุดปันน้ำใจ  และสมทบในการประกอบอาหาร  แจกจ่ายให้กับนิสิต บุคลากร  และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : สภานิสิต มมส

วันที่ประกาศข่าว : 31 ส.ค. 2564  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246