กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสารจำนวน 130 กิโลกรัม
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
รายละเอียดข่าว (9638)

หัวข้อข่าว : เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท    

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสารจำนวน 130 กิโลกรัม พร้อมสิ่งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้นำองค์กรนิสิต
 
ในวันศุกร์ 3 กันยายน 2564 พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสาร 130 กิโลกรัม พร้อมสิ่งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้นำองค์กรนิสิต เพื่อนำไปจัดโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : สภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.ย. 2564  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246