กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ, 2. นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์ 3. นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์ 4. นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9087)
     

มมส รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และนายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชีและการจัดการ รับโล่รางวัล จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวอิศริยา ไชยพลงาม 2. นางสาวสุนิสา ศรีอุดร 3. นายจีระศักดิ์ ใจช่วง 4. นายพงศ์ศิริ สำราญมาก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9086)
     

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ (Young Energy Research Showcase: YES)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ระดับอุดมศึกษา (Young Energy Research Showcase: YES) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Super C cool นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาอุณหภูมิในรถสูง เมื่อต้องจอดรถกลางแดด และรับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ทีม God Like นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 2. นายอรรถวุฒิ สาชะรุง 3. นายรัฐธรรมนูญ ขานหัวโทน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (9085)
     

นิสิต นิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหก สี่ เอี่ยว นิสิตนิเทศศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นที่ปรึกษา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9069)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus

มหาวิทยาลัยมหารสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ มาร์ค นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมสยาม ดิสคัพเวอรี่ ได้มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ OPPO Present Super Cool True Star Campus เวทีระดับประเทศ กับการเปิดตัวพร้อมกันของผู้เข้าประกวดทั้ง 44 คนจากตัวแทน 22 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ จะมาตัดสินเฟ้นหาไอดอลดาวเดือนระดับประเทศ พร้อมตำแหน่ง True Ambas...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวสุมิตรา คูณทอง 2. นายการัณ ดิษเจริญ 3. นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง 4. นายศุภกร เวยสาร 5. นายจักรพงศ์ ศิริโส
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9054)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา) รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับสินค้าโอทอป ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ด้วยผลงาน “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Awa...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย 2. อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า 3. นายพิทยา บุญอินทร์ 4. นายปริญญา เลิศประเสริฐ 5. นายสิริชัย ชูหลี 6. นางสาวสุมิตรา คูณทอง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9051)
     

ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน ”วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย พร้อมคณะ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ด้วยผลงานชื่อ “ตู้อัจฉริยะรู้กฎหมาย” จากงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

“วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (9044)
     

อาจารย์นักวิจัย มมส คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี คณะเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยผลงาน “รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก” จากงานเกษตรแฟร์ ปี 2563

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงาน “รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก” งานประกวดเครื่องจักรกลเกษตร ในหัวข้อ “เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้น เครื่องจักรกลเกษตรโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9043)
     

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246