กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
รายละเอียดข่าว (9389)
     

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้นำหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น “แทนความห่วงใย ปลอดภัยโควิด19” มามอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับมอบก่อนเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายรัฐพล ภูมาตนา 2. นางสาวศศิฉาย พรมพลเมือง 3. นายปรมินทร์ พุทธิวงศ์ 4. นายธัญวิชญ์ เพลินสมบัติ 5. นายนาวา สีสุวรรณ 6. นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ 7. นางสาววาสนา ปินะถา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9327)
     

มมส แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรางวัล 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze

โดยนิสิตคณะ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9299)
     

นิสิต มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหนังสือวันเยา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางพรพิมล มโนชัย
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (9290)
     

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักวิทยบริการ ได้ร่วมบันทึก
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ 10,000 ใบ ให้ มมส แจกจ่ายนิสิตใหม่
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ พร้อมบุคลากร บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9241)
     

บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ 10,000 ใบ ให้ มมส แจกจ่ายนิสิตใหม่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 .น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) นำโดยนายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ หัวหน้าสำนักการขายและการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมบุคลากร บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ จำนวน 10,000 ใบ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อแจกให้นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสามารถพกติดตัวและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อความปลอดภัยของนิสิตในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล และนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลขามเรียง
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9230)
     

ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลขามเรียง ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5,200 ชิ้น ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9228)
     

ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.12 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 300 ลิตร ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา : สำนึกไทย ไม่โกง
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9220)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา “สำนึกไทย ไม่โกง”

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง "รอยโกง" จากทีม Duble OT รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง "โกง" จากทีม Asap รับเงินรางวัล 7,000 บาทและ รางวัลชมเชย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246