กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (7815)
     

มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และรับมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุข เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวขอบคุณ โดยมี นายสมาน คุณกรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7812)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้า 13 เหรียญ จากงาน 8th SCIUS FORUM ณ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานกิจกรรม “8th SCiUS Forum” ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการ วมว. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานครั้งมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียน จากทั้ง 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด BlueScope Design Award 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายวงศธร กองมา 2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา 3. นายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง 4. นายวิศรุต วิทยอักษรศรี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7811)
     

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับรางวัล ประกวด BlueScope Design Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส รับรางวัลจากการประกวด BlueScope Design Award 2018 ภายใต้แนวคิด People and Lives

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายวงศธร กองมา นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา และนายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง คว้ารางวัลที่ 3 ผลงานชื่อ CO -MARKET MARKET MARKET ประเภทกลุ่ม และนายวิศรุต วิทยอักษรศรี คว้ารางวัลชมเชย ผลงานชื่อ RIM KHLONG RIM KHLONG ประเภทเดี่ยว จากการประกวดแบบ BlueScope Design Award 2018 ระดับนิสิต นักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวนภัสร ไกรยเดช
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7810)
     

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย (Hanban) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขัน 第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区预赛 The 17 Chinese Bridge—Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  ประเภท :
         บุคลากร, ศิษย์เก่า,
  หน่วยงาน :
        สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดข่าว (7808)
     

อธิการบดี มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีฯ นายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อสร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเยี่ยม ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และนางสาวภัทรสุดา บรรยงค์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7776)
     

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส รับรางวัล "ดีเยี่ยม" ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และ นางสาวภัทรสุดา บรรยงค์ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล “ดีเยี่ยม” จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในผลงานชื่อ "Recycle waste washing water of M/C ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียจากการล้างกระจกมาใช้ใหม่" โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ เป็นที่ปรึกษา" เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเกียรติจรัส แก้วพวง 2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ 3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม 4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น 5. นางสาวศศิวิภา พานโน 6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ 7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา 8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก 9. นางสาวสุนารี สาธุการ 10. นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7771)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ระดับอุดมศึกษา” กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต ผลงานชื่อ “โครงงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้โครงการ SCB กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 12 ระดับอุดมศึกษา “พลังแผ่นดิน ปัญญาแผ่นดิน” รับเงินรางวัลรวมกว่า 280,000 บาท และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมด 191 โครงงาน จาก 51 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต ประกอบด้วยนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 จากคณะการบัญชีและการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาววริศรา ละเอียด 2. นายณัฐธัญ สกนธวัฒน์ 3. นายนครินทร์ สระแก้ว 4. นายภานุวัฒน์ รัสสัยการ 5. นายสุภวัฒน์ ปัญจะ 6. นายพัชรพล สุวรรณเขต
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7770)
     

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มมส ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขันศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 102 คน คัดเหลือ 35 คน ผลการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง (ผ่านเข้ารอบ เข้าค่าย 2 ระดับชาติ)

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246