กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9299)
     

นิสิต มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหนังสือวันเยา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางพรพิมล มโนชัย
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (9290)
     

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักวิทยบริการ ได้ร่วมบันทึก
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ 10,000 ใบ ให้ มมส แจกจ่ายนิสิตใหม่
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ พร้อมบุคลากร บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9241)
     

บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ 10,000 ใบ ให้ มมส แจกจ่ายนิสิตใหม่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 .น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) นำโดยนายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ หัวหน้าสำนักการขายและการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมบุคลากร บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบกระบอกน้ำ จำนวน 10,000 ใบ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อแจกให้นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสามารถพกติดตัวและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อความปลอดภัยของนิสิตในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล และนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลขามเรียง
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9230)
     

ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลขามเรียง ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5,200 ชิ้น ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
  ชื่อ - นามสกุล :
        บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9228)
     

ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.12 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 300 ลิตร ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา : สำนึกไทย ไม่โกง
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9220)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวด ภาพยนตร์โฆษณา “สำนึกไทย ไม่โกง”

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำนึกไทย ไม่โกง”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง "รอยโกง" จากทีม Duble OT รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง "โกง" จากทีม Asap รับเงินรางวัล 7,000 บาทและ รางวัลชมเชย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายธนพล ดาทุมมา 2. นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง 3. นายปริญญา ศรีเทพ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9193)
     

นิสิตทัศนศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร ศป.บ.สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1 (ระดับอายุ 21-25 ปี) นายธนพล ดาทุมมา นิสิตสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน Work From Home1 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000บาท

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9113)
     

โตโยต้า สนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว

วันนี้ (9 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ในโอกาสที่ได้มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ และโครงการ Unicross safe life หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246