กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9113)
     

โตโยต้า สนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว

วันนี้ (9 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ในโอกาสที่ได้มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ และโครงการ Unicross safe life หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล :
        Miss Kaknika Oeun และ Miss Kanika Chhay
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (9095)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ในการนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คน คือ Miss Kaknika Oeun ชั้นปีที่ 3 และ Miss Kanika Chhay ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ TOP 4 ร่วมกับนักศึกษาจาก State Polytechnic of Batam, Indonesia ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ, 2. นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์ 3. นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์ 4. นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9087)
     

มมส รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และนายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชีและการจัดการ รับโล่รางวัล จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวอิศริยา ไชยพลงาม 2. นางสาวสุนิสา ศรีอุดร 3. นายจีระศักดิ์ ใจช่วง 4. นายพงศ์ศิริ สำราญมาก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9086)
     

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานระดับชาติ (Young Energy Research Showcase: YES)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ระดับอุดมศึกษา (Young Energy Research Showcase: YES) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Super C cool นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาอุณหภูมิในรถสูง เมื่อต้องจอดรถกลางแดด และรับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ทีม God Like นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 2. นายอรรถวุฒิ สาชะรุง 3. นายรัฐธรรมนูญ ขานหัวโทน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (9085)
     

นิสิต นิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหก สี่ เอี่ยว นิสิตนิเทศศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นที่ปรึกษา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9069)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus

มหาวิทยาลัยมหารสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ มาร์ค นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมสยาม ดิสคัพเวอรี่ ได้มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ OPPO Present Super Cool True Star Campus เวทีระดับประเทศ กับการเปิดตัวพร้อมกันของผู้เข้าประกวดทั้ง 44 คนจากตัวแทน 22 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ จะมาตัดสินเฟ้นหาไอดอลดาวเดือนระดับประเทศ พร้อมตำแหน่ง True Ambas...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวสุมิตรา คูณทอง 2. นายการัณ ดิษเจริญ 3. นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง 4. นายศุภกร เวยสาร 5. นายจักรพงศ์ ศิริโส
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9054)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา) รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับสินค้าโอทอป ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ด้วยผลงาน “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Awa...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย 2. อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า 3. นายพิทยา บุญอินทร์ 4. นายปริญญา เลิศประเสริฐ 5. นายสิริชัย ชูหลี 6. นางสาวสุมิตรา คูณทอง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9051)
     

ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน ”วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย พร้อมคณะ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ด้วยผลงานชื่อ “ตู้อัจฉริยะรู้กฎหมาย” จากงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

“วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246