กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6168)
     


อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทนักวิชาการ ประจำปี 2558 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงวางพวงมาลาและประทานโล่แก่ผู้มีอุปการคุณ และข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น และบุคลากรเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2558 เนื่องในวันมหิดล เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รับรางวัลคนดี ความดี แทนคุณแผ่นดี ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาบริหารการศึกษา และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6153)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดี” ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดี” ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาบริหารการศึกษา และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาการวิจัยโดยรับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งรางวัลนี้ได้รับการคัดส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันการประกอบอาหารเชพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        รางวัลเหรียญทอง (อาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นางสาวพิลาวัลย์ ยอดสุรินทร์ 2. นายเกียรตินิรันดร์ ชุมนา 3. นางสาวธันย์ชนก พลธิราช รางวัลเหรียญทองพร้อมโล่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (อาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นายสายันต์ ลำเลียว 2. นางสาวสุวนันท์ คนไทย 3. นางสาวจีระปภา ภักดีบุรุษ รางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรวมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ส้มตำลำซิ่ง ประเภททีม) 1. นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล 2. นายเจษฎา ฝาชัยภูมิ 3. นายทองเพชร ไฟสีลา รางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรวมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ส้มตำเบรกแตก ประเภทเดี่ยว) 1. นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล รางวัลเหรียญเงิน (อาหารอีสานสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นางสาวปรัชญาพร โพธิ์ละเดา 2. นางสาวชนิสรา นันดี 3. นายฐาปกรณ์ บุดสีสวย รางวัลเหรียญเงิน (ส้มตำเบรกแตก ประเภทเดี่ยว) 1. นายเจษฎา ฝาชัยภูมิ รางวัลเหรียญเงิน (ส้มตำเบรกแตก ประเภทเดี่ยว) 1. นายทองเพชร ไฟสีลา รางวัลเหรียญทองแดง (พาสต้า ประเภทเดี่ยว) 1. นางสาวธันย์ชนก พลธิราช
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6150)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขันการประกอบอาหารเชพ รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย (Thailand Junior Chef Championship) ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน 2558 นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดย อาจารย์สรายุทธ มูลอัต, อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ, อาจารย์พันธุ์เทวัช ยังดี และคุณอรัญญา แสนโสภา เข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารเชพ รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย (Thailand Junior Chef Championship) ครั้งที่ 2 ในโครงการ Food and Hotelex 2015 จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทย และ บริษัทเอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ฮอลล์ ชั้น 5 ขอนแก่น

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นิสิต คณะการท่องเที่...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน (TICC) 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        รางวัลเหรียญทองแดง (อาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นางสาวธันย์ชนก พลธิราช 2. นายเกียรตินิรันดร์ ชุมนา 3. นางสาวพิลาวัลย์ ยอดสุรินทร์ รางวัลเหรียญทองแดง (Pasta Free Style ประเภทเดี่ยว) 1. นางสาวธันย์ชนก พลธิราช ประกาศนียบัตร (อาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นายฐาปกรณ์ บุดสีสวย 2. นางสาวสุพัตรา เนตรจันทร์ 3. นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6149)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2015


เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2558 นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์สรายุทธ มูลอัต, อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ และ อาจารย์พันธุ์เทวัช ยังดี เข้าร่วมแข่งขันการประกวดทำอาหารแห่งประเทศไทย Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2015 จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทย และ บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ บีอีเอส (BES) ณ Bangkok International Trade And Exhibition Centre (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร 

ผลปรากฏว่า นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถคว้า 2 เหรียญรางวัล และ 1 ประกาศ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่างๆ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (6136)
     

มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต มมส เข้ารับรางวัลต่างๆ


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) ที่เข้าร่วมประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 รุ่นประเภท รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
- รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากอธิบดีกรมพลศึกษา ได้แก่ วงแคน มหาวิทยาลัยมหาสารค...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ฉลองครบรอบ 150 ปี
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทรจร ดร.อาคม วรจินดา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชม ศรีสะอาด ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงครามชัย ลีทองดี ดร. อุษา กลิ่นหอม
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (6096)
     

มมส เข้ารับรางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ฉลองครบรอบ 150 ปี
 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลคนดีศรีสารคาม ฉลองครบรอบ 150 ปี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เพื่อเชิดชูแก่ปูชนียบุคคลของจังหวัดมหาสารคาม และบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงต่อจังหวัดมหาสารคามและประเทศชาติ โดยมี นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบโล่รางวัล จำนวน 150 ท่าน ในสาขาต่างๆ ทั้งหมด 15 สาขา

ทั้งนี้มี ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
1. สาขาราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
  ชื่อ - นามสกุล :
        วงศิลป์อีสาน และวงแคน มมส
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (6056)
     


วงศิลป์อีสาน และวงแคน มมส คว้ารางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีพื้นบ้าน มมส วงศิลป์อีสาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ วงแคน คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งทีมวงโปงลาง เข้าร่วมประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รอบชิงชนะเลิศ โดยมี ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู รองอธิบดีกรมพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประกวด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวง...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกัปตัน เกิดสุวรรณ นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวเเพทยศาสตร์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสัตวเเพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (5979)
     

นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ


เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น โดย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 7 COOPERATIVE EDUCATION AND EXHIBITION CONTEST 2015 

ในการจัดงานครั้งนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งผลงานและได้รับรางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ ได้แก่ นายกัปตัน เกิดสุวรรณ นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาสัตวเเพทยศาสตร์ คณะสัตวเเพท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246