กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวศิริลักษณ์ จุทธะสิงห์ 2. นายชนาธิป พิทักษ์เทพสมบัติ 3. นางสาวพัทธมน ชาลาเมต 4. นายศิริศักดิ์ ทิพม่อม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (9580)
     

นิสิต มมส รับรางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisor)  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  เป็นการรวมทีมของสองคณะ ประกอบด้วยนิสิตจำนวน 4 คน  ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ จุทธะสิงห์, นายชนาธิป พิทักษ์เทพสมบัติ, นางสาวพัทธมน ชาลาเมต และ นายศิริศักดิ์ ทิพม่อม เข้าร่วมแข่งขันการเสนอแผนธุรกิจ Thailand  MICE Youth Challenge 2021 ในนามทีม “GEEN NAAM” (มาจากภาษาดัตซ์ หมายถึง ไม่มีชื่อ หรือ Noname)...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท มหากัญไบโอเทค จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,000 ชุด ให้กับ 3 โรงพยาบาล
  ชื่อ - นามสกุล :
        คณะผู้บริหาร บริษัท มหากัญไบโอเทค จำกัด
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9532)
     

บริษัท มหากัญไบโอเทค จำกัด  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,000 ชุด ให้กับ 3 โรงพยาบาล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร บริษัท มหากัญไบโอเทค จำกัด  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย แก้ววังชัย ที่ปรึกษาและพนักงานบริษัท นำชุด PPE  Face shield หน้ากาก N95 ถุงมือและรองเท้า รวมจำนวน 1,000 ชุด  มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ไปบริจาคให้กับ 3  โรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม
  
ได้แก่  โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 600 ชุด  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน 300 ชุด  และโรงพยาบาลกุดรังจำนวน 100 ชุด โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง รอง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท) บริจาคเงิน 400,000 บาท ให้ รพ.สุทธาเวช จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9531)
     

พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท) บริจาคเงิน 400,000 บาท ให้ รพ.สุทธาเวช จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอกราบอนุโมทนาบุญ พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท ป.) วัดโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ และสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ วัดโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

อีกทั้ง ได้บริจาคเงินเพื่อดูแลทางด้านสิ่ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบเงินล้านเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มมส
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ พร้อมด้วย นายสุรเดช อุทัยรัตน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข่าว (9527)
     

บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบเงินล้านเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มมส

วันนี้ (30 เมษายน 2564 ) ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  4/2564  นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท จากนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วย นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนกู้ยืมเพื่อก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ และสิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9507)
     

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม (ประเภททุนต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 65 ทุน ก่อนวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สืบเนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวสันต์ พันทะศรี และนายรัฐพล ภูมาตนา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9478)
     

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021

นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021 จัดขึ้นโดย INYAS The Indian National Young Academy of Science ซึ่งมีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 ผลงาน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ และ ประเทศไทย

โดย นายวสันต์ พันทะศรี นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (modeling and simulation category) ในชื่อผลงาน “THE LIGHT OF THE FUTURE “

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี 2. Dr. Ei Ei Phyo Myint 3. นายยงยุทธ ภูริบริบูรณ์ 4. นายภควัต ไชยชิต 5. นายวีรศักดิ์ อเนกศักดิ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9476)
     

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference on Health GIS

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนและโรคปรสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Health GIS : Geo Intelligence for Smart Healthcare.  ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับรางวัล Best Paper Award  ดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ นรดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อ “Mapping and Intervention of Malaria Situation in Sisaket Province”
2. D...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9460)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัล “ผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกศิลปะไทย) ภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NANMEE fine arts award ครั้งที่ 15 ปี 2563 หัวข้อ : อิ่มเอิบ โดยผลงานที่มีชื่อว่า : พระปกเกล้าชาวตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิค : สีอะคริลิค

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246