กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณอำนาจ เส้นคราม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6613)
     

ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายอำนาจ เส้นคราม ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล รอง Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวดสุดยอดสาวงงามของเมืองไทย Miss Grand Thailand 2016 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

รางวัล Best Director Award (PD) หรือ ผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม ได้แก่ PD จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศ ได้แก่ PD จังหวัดร้อยเอ็ด และ PD จังหวัดศรีสะเกษ


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Certificate Award ประกวด “BlueScope Design Award 2016 ระดับนิสิต นักศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6579)
     

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
มมส คว้ารางวัลประกวด “BlueScope Design Award 2016” ระดับนิสิต นักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล Certificate Award จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest” ระดับนิสิต นักศึกษา ผล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6566)
     

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศการประกวด “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา ผลงานชื่อ “SHELTER SUFFERERS ศูนย์ผู้ประสบภัยพิบัติ” 

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประกวดแบบโครงการ “Innovative Steel Design Contest” ซึ่งเป็นการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชลทิชา นารอง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (6563)
     


บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางสาวชลทิชา นารอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --


  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        ศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6557)
     

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จากชิ้นงานประติมากรรม ‘ชีวิตที่เสียสมดุล’ และส่งผลให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม จากรางวัล 2 เหรียญทองรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ (ปี 2547 และ 2559) และ 2 เหรียญเงิน (ปี 2552 และ 2554)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟและกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามวงกลองยาวศิลป์อีสาน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6551)
     

วงศิลป์อีสาน มมส คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ การประกวดขบวนแห่บั้งไฟและขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เพชรบูรณ์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี อาจารย์รักบรรชา พิมพพระจันทร์ พร้อมด้วย นิสิตสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามวงกลองยาวศิลป์อีสาน เข้าร่วมการประกวดการขบวนแห่บั้งไฟและขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ วงศิลป์อีสานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด ขบวนแห่บั้งไฟและกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เทศบาลตำบลพุเตย ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลถ้วยพ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลให้บริการเครื่องช่วยฟังได้มาตรฐาน
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทย์ศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6524)
     

โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับรางวัล "หน่วยบริการที่ให้บริการ กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังมีคุณภาพได้มาตรฐาน"


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน นำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในสาขาหู คอ จมูก เพื่อยกระดับความรู้ให้ทันสมัยและได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

นอกจากนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ โรงพยาบาลสุทธาเวช (ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม) เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่ให้บริการ กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลพิเศษ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุชาครีย์ เลวรรณ์ นายรวิรุจ บุตรโคษา นางสาวนิลาวัลย์ หมีกุละ นางสาววรนุช ภูเงิน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6499)
     

NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้าแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดขอนแก่น โดยมี อาจารย์คเณศ ถุงออด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายรวิรุจ บุตโคษา นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ช่วง ตรวจสอบข่าวเช้านี้ ในประเด็น “คว้าแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตาและ 2 รางวัลพิเศษ”...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246