กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์สันติ สิงห์สุ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7983)
     

อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์สันติ สิงห์สุ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (กลุ่มผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018) ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัล จัดขึ้นโดย มูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน และเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเป็นการสร้างขวัญก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายภัทรพงษ์ พงษ์ธนภาคิน 2. นายศราวุฒิ วงษ์ปัญญา 3. นายวัชรพล ขันเดช
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7980)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD ประกวดโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018

มหาวิทยาลัยสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม KLICK! Production ประกอบด้วย นายภัทรพงษ์ พงษ์ธนภาคิน นายศราวุฒิ วงษ์ปัญญา และนายวัชรพล ขันเดช ทั้ง 3 คน เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง และอาจารย์พฤฒ ธนรัช คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD จากประกวดโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018 แบรนด์ DoubleA รับเงินรางวัล 40,000 บาท ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชลธี แก้วใส 2. นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว 3. นางสาวชลีกุล จันทร์โสภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7973)
     

มมส แสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับ 1 โครงการประกวดทายาทหม่อนไหมในระดับประเทศ ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดย นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง และนายศราวุธ สนิทไทย 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7972)
     

มมส คว้ารางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถคว้ารางวัลBronze Award มาได้จากผลงานที่นำเสนอ ได้แก่

1. เครื่องทรีตเมล็ดพันธุ์โดยใช้พลาสมาเพื่อเพิ่มอัตราการงอก ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. การพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มบางเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชลธี แก้วใส 2. นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว 3. นางสาวชลีกุล จันทร์โสภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7961)
     

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายชลธี แก้วใส นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ทั้ง 3 คน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ระดับนิสิต นักศึกษา จากประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

ทั้งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์ ประจำสาขานฤมิตศิลป์ เข้าร่วมในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7960)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้าน ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา และได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์สิริมณี คำชมภู และอาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ และร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทน สมเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Design By Jeans 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล 2. นายนันทวัฒน์ สาหินกอง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7958)
     

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้มีการประการศผลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018” ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในครั้งนี้นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้
นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
และนายนันทวัฒน์ สาหินกอง นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทั้งนี้ด้วยการที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
  ชื่อ - นามสกุล :
        ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (7918)
     

นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ชื่อผลงาน “การต่อสู้” จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ เข้ารับประทานรางวัลดีเด่น ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง แข...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246