กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ : แผ่นรองแก้ว
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (8372)
     

ชื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ : แผ่นรองแก้ว
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 65694 
คำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 1502004244
ออกให้วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทานฯ จากการแข่งขัน ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019
  ชื่อ - นามสกุล :
        วง Mahasarakham University Saxophone Ensemble
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (8368)
     

นิสิต มมส คว้าเหรียญทองและโล่รางวัลพระราชทานฯ จากการแข่งขัน ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ วง Mahasarakham University Saxophone Ensemble ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด ระดับเหรียญทอง และรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 MSU SAXOPHONE STUDIO ได้เข้าร่วมงานโครงการ ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019 จัดขึ้น ณ อาคาร 15 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการแข่งขันวงเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องลมไม้ การอบรมเชิงปฏิบัติ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล :
        วงโปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (8365)
     

วงโปงลางศิลป์อีสาน มมส คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศได้มีวงโปงลางที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 6 วง ได้แก่

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวเยาวลักษณ์ ลีชน 2. นางสาวมัชฌิมา ประไพวัชรพันธ์ 3. นายสุประพันธ์ เปลี่ยนจันอัด
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8351)
     

นิสิต มมส รับรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี 2561

การประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561 และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประเภทต่าง ๆ และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การตัดสินรางวัลประจำปี 2561 นิสิตมหาวิทยา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวจิดาภา หงษ์แสงไทย 2. นางสาวนันท์กมล บัวสาย 3. นางสาวปุณนรัศค์ ปะนะภูเต 4. นายโฟล์ค แถลงคำ 5. นางสาวกันติชา ชัยภักดี 6. นางสาวสาวิตรี คาดบัว 7. นางสาวณัฐชา ขันซ้าย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8336)
     

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ All new Super Cub ภายใต้แนวคิด “Forever retro เจแปนนิสเรโทรแท้ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน”

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการที่เข้าร่วมประกวดแผน ทั้งหมด 7 คน ได้แก่ นางสาวจิดาภา หงษ์แสงไทย นางสาวนันท์กมล บัวสาย นางสาวปุณนรัศค์ ปะนะภูเต นายโฟล์ค แถลงคำ นางสาวกันติชา ชัยภั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศแข่งขันสาวไหม จ.กาฬสินธุ์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสิทธิพงศ์ บัวทอง 2. นายสันติ จั้นพลแสน 3. นายสุเมธ จันทร์พันธ์ 4. นายวุฒิพงษ์ บุตรพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8335)
     

นิสิต คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส ชนะเลิศแข่งขันสาวไหม จ.กาฬสินธุ์ งาน "มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 4"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพงศ์ บัวทอง นายสันติ จั้นพลแสน นายสุเมธ จันทร์พันธ์ และนายวุฒิพงษ์ บุตรพันธ์ นิสิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสาวไหม ในงาน "มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 4" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB M...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายมนัสชัย ชุมแสง 2. นางสาวนันทนา ไกรเพ็ชร 3. นางสาวศิริพร ดาทอง 4. นางสาวมณฑกานต์ แซ่โล้ว 5. นางสาวมณีจันท์ ลีบำรุง 6. นางสาวปิยะชาติ เกิดเชื้อ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8332)
     

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรารงกรณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพนิสิต นักศึกษา ในการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านการบัญชี และเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้มีการทบทวนความรู้ทางด้านบัญ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีและประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวณัฎฐธิดา บางทราย และนางสาวอารียา แดงโสภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8316)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีและประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจากสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาเกาหลี และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

อาจารย์ยู ฮี คย็อง อาจารย์ชาวต่างชาติประจำภาควิชาภาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246