กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองบนเวทีโลก (INTARG 2023)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1.รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช 2.ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด 3.รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 4.ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา 5.ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม 6.ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 7.ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10553)
     นักวิจัย มมส คว้า 4 รางวัลเหรียญทองบนเวทีโลก "The 16th International Invention and Innovation Show" (INTARG 2023)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมนักวิจัย มมส เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน "The 16th International Invention and Innovation Show" INTARG® 2023 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ International Congress Centre MCK เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์  

INTARG® เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในทวีปยุโรป ซึ่งในปี 2023 จัดโดย  Eurobusiness-Haller ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด
  ชื่อ - นามสกุล :
        จากกลุ่มข้าวหอมนนท์และผองเพื่อน และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี และคณะ เป็นผู้มอบ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10485)
     มมส รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมME2-0701 (50 ที่นั่ง)  ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และผู้บริหาร โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง จากกลุ่มข้าวหอมนนท์และผองเพื่อน  และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี และคณะ เป็นผู้มอบ

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ และจะนำเครื่องมาใช้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และการศึก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (10452)
     มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 3 รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการร่วมแข่งขันโครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2566  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย บริษัทในเครือ HAPPY GROUP  

โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาผู้มีความสามารถและไอเดียในการพัฒนาแฟลตฟอร์มจากสถานศึกษาใกล้เคียง และให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและสถานศึกษาร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกและช่วยความคุม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอิทธิพล หลวงโปธา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10377)
     นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รวม 987 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโอวาท พร้อมรับโล่รางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โอกาสนี้ นายอิทธิพล หลวงโปธา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

การนำเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
รายละเอียดข่าว (10368)
     
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับ"ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์"


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงษ์ แสนศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนิสิตผู้ได้รับ "ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์" ซึ่งได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้ นายพุฒิพงษ์ แสนศรี เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่นพากเพียรและสร้างสรรค์ พร้อมเป็นแบบอย่างด้านการออกแบบให้กับเพื่อนและนิสิตรุ่นน้อง

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
Credit ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10349)
     

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง

*****************************************************

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (10348)
     

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพล วังคะฮาต

*****************************************************
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประมง และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก University of Aberdeen สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10347)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา 

*************************************************

     นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา หรือชื่อในวงการแสดงว่า “ หม่ำ จ๊กม๊ก” เกิดที่จังหวัดยโสธร จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวัฒนา และระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีธรรมวิทยา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246