กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
  ชื่อ - นามสกุล :
        รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8941)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 15175 ออกให้ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

คุณสมบัติ : เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้ง มาใช้แทนการใช้ทรัพยากรบุคคลในการตรวจวัด ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องให้กับการตรวจสอบความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเวทีการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8925)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พจนศิลป์” ปี 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเวทีการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ BOARDGAME 101
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวชลธิชา ดาราก้านตรง 2. นายกิตติพศ แนวถาวร 3. นายบำรุงศักดิ์ สาวิสิทธิ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8917)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ BOARDGAME 101 กิจกรรม BANPU B-Sports Thailand 2019 (ปีที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote จากการแข่งขัน BANPU B-Sports Thailand 2019

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ทีวีมั้ง จำกัดและบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม BANPU B-Sports Thailand ปีที่ 2 การแข่งขันบอร์ดเกมส์ระดับประเทศ และมีกิจกรรมข้างเคียงคือ BOARDGAME 101 รายการเรียลลิตี้ออกแบบบอร์ดเกมส์ครั้งแรกของประเทศ จัดขึ้นที่ ชั้น LG สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชวน หลีกภัย
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (8901)
     

นายชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ตำบลท้ายพรุ (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลทับเที่ยง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีความสนใจด้านการเมือง โดยระหว่างศึกษา นายชวน หลีกภัย เป็นนักศึกษาเพียงคนเดียวที่ได้ขออนุญาตเข้าไปฟังการประชุมของสภานิติบัญญัติและเป็นคนเดียวในเนติบัณฑิต สมัยที่ ๑๗ จำนวน ๑๑๕ คน ที่คิดสนใจทำงานด้านการเมือง ในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่น มีเป้าหมายงานด้านตุลาการ อัยการ และดำรงตำแหน่งสำคัญในสถาบันตุลาการ อัยการ

นายชวน หลีกภัย เริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นทนายความ เมื่อประเทศไทยป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (8900)
     

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในความอุปภัมภ์ของวัดบางน้ำผึ้ง เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เจ้าอาวาสส่งให้เรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง มีผลการเรียนดีเยี่ยมจึงได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ต่อมาได้รับมอบทุนเรียนฝึกหัดครูประถม (ป.ป.) ที่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อจบการศึกษาได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ที่โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ในระหว่างที่ศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้สอบชิงทุนกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการศึกษาผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา))
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (8899)
     

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) หรือ น้อย อุทัยสา เป็นชาวตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาชัยหรือวัดเหนือ (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) เป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลานาน ได้สนับสนุนการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนการจัดงานประกวดบรรยายธรรมนักเรียน สนับสนุนและส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดีย ทั้ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทองใส ทับถนน
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (8898)
     

นายทองใส ทับถนน เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ที่บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายปิ่น และนางหนู ทับถนน นายปิ่น ทับถนน ผู้เป็นบิดานั้นมีความรู้ความสามารถด้านหมอลำพื้นบ้าน และการแสดงหนังบักตื้อ (หนังปราโมทัย) นายทองใส ทับถนน จึงสืบเชื้อสายมาจากศิลปินผู้รอบด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานโดยแท้จริง

นายทองใส ทับถนน หรือ “ครูทองใส ทับถนน” เริ่มฝึกดีดพิณตั้งแต่อายุ 4 ปี มีคุณบุญ บ้านท่างอย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ฝึกสอน เมื่ออายุได้ 8 ปี จึงได้เล่นพิณประกอบคณะหมอลำของนายปิ่น ทับถนน ผู้เป็นบิดา จาก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8897)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ให้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี ๒๕๔๔ และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ได้เดินทางไปทำวิจัย ณ Heriot-Watt University, Edinburgh Campus สหราชอาณาจักร เป็นเวล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246