กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวแพรพลอย เทียมมาลา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10118)
     มมส แสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าเหรียญทองเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2565 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรพลอย เทียมมาลา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ชนะการแข่งขันกีฬาเทควันโด ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทต่อสู้หญิง ไม่เกิน 57 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริม สำหรับนักกีฬาท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม และ นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ ร่วมกับ นางสาวสิริยากร นันตลาด และ นางสาวสุพิชชา สาฆ้อง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10083)
     นิสิต มมส คว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม และ นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นางสาวสิริยากร นันตลาด และ นางสาวสุพิชชา สาฆ้อง นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10075)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มจังหวัดที่10) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งปัจจุบันเด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท และนายนวพล พฤษาไพรบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10074)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจาก 2 เวที

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต (Art and Dharma Leading to Innovation)" จัดโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยผลงานได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ ฯ

และแสดงความยินดีกับ นายนวพล พฤษาไพรบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championship 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์กิตติคุณ จันทร์เกษ พร้อมด้วย อาจารย์และนิสิตเครื่องมือเอกแซกโซโฟน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (10040)
     อาจารย์ นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championship 2022

วง Baleine Saxophone Quartet นำโดย อาจารย์กิตติคุณ จันทร์เกษ พร้อมด้วย อาจารย์และนิสิตเครื่องมือเอกแซกโซโฟน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และความสามารถระดับเหรียญทอง จากรายการ WAMSB World Championship 2022 ประเภท Woowind Ensemble แข่งขันเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จัดโดยสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภาพ : WAMSB2022 and Baleine Saxophone Quartet
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย การประกวด ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวอภิญญา พลเขต 2. นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก 3. Mr.Phanit Phan
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (10029)
     นิสิต คณะการท่องเที่ยวฯ มมส คว้ารางวัลชมเชย การประกวด “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งนิสิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อทีม SC 166 “Phantomhive” เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภายใต้หัวข้อ หัวข้อ“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community)” นำเสนอโครงการชุมชนยั่งยืน หวนคืนวัฒนธรรมเรณูนคร (เมืองเว) ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สามารถคว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท มี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัล จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม เดอะ ควอเต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2564
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางรุ่งเรือง สงเคราะห์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (10026)
     

บุคลากร มมส รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางรุ่งเรือง  สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่: ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Se...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศโครงการ Thai PBS Young Content Creator
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวอรฤทัย อุภัยพรม 2. นางสาววรพรรณ คำสุวรรณ 3. นางสาวจุฑารัตน์ เทศธานี 4. นางสาวปณิดา ศรีสว่าง 5. นายธนภัทร บุณวัฒน์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9976)
     นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการ Thai PBS Young Content Creator

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ และภาควิชาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ ในชื่อทีม  4MoonAJT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Thai PBS Young Content Creator ประเภทโทรทัศน์  ผลงานประกวดในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” ชื่อผลงาน “สารคดีคนจนเคลื่อนเมือง” ที่รายงานข่าวอย่างรอบด้านและตรงประเด็น รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ในงานประกาศผลรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ  ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ไทยพีบีเอส

ทีม 4MoonAJT มีสมาชิก 5 คน ได้แก่ นางสาวอรฤทัย อุภัยพรม นางสาววรพรรณ คำสุวรรณ นางสาวจุฑารัตน์ เทศธานี และนางสาวปณิดา ศรีสว่าง นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246