กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8076)
     

ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัล เกียรต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชมาวิชญ์ ดวงมูลลี
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (8072)
     

ศิษย์เก่า สาขาสถาปัตยกรรม มมส รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายชมาวิชญ์ ดวงมูลลี ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ KINDERGARTEN SCHOOL ของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จํากัด โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบที่มี ความพร้อมในทุกด้าน เพื่อผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งเทศบาลขอนแก่นได้ทำแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้วจำนวน 3 หลัง และต้องการออกแบบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอนุบาล
  ชื่อ - นามสกุล :
        นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ระดับปฐมวัย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (8066)
     

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอนุบาล TUKCOM KHONKHEN JUNIOR GAME

#เจ้าเหรียญทอง!! โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ระดับปฐมวัย เข้าแข่งขันกีฬาอนุบาล "TUKCOM Khonkaen JUNIOR GAME" ณ ห้องสรรพสินค้า ตึกคอมฯ จังหวัดขอนแก่น โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 1 วิ่งสามขา หญิง
รายการที่ 2 วิ่งสามขา ชาย 
รายการที่ 3 วิ่ง 20 ม.หญิง

รองชนะเลิศเหรียญเงิน
รายการที่ 4 วิ่ง 20 ม.ชาย

ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายกันตภณ กลีบบัว 2. นายธนชัย ไชยปัญญา 3. นายชนะพล แสงชา 4. นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (8065)
     

นิสิต และศิษย์เก่า มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ งาน MOST Innovation Awards 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนิคม ปุกแก้ว
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (8064)
     

UIC มมส นำผู้ประกอบการ “น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม” คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ งาน MOST Innovation Awards 2018

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมผลักดัน ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจฯ นายนิคม ปุกแก้ว นักธุรกิจ ผลงานนวัตกรรม “น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม” สู่รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2018) สาขา สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2018 โดย รองศาสต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายด้านสุขภาพในประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายถนอม นามวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8055)
     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ครั้งที่ 50

เมื่อวันที่ 10-15 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัติโยธา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APAC-PH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ครั้งที่ 50 และนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ณ Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 52 มหาวิทยาลัย โดยคณ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ มอบเก้าอี้พักคอยให้แก่ โรงพยาบาลสุทธาเวช
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (8051)
     

โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับมอบเก้าอี้พักคอยจาก นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ

วันนี้ (19 กันยายน 2561) ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ ในโอกาสได้บริจาคเก้าอี้พักคอย รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งนำเยี่ยม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลที่ 1 การประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของแก้ว TWININGS TUMBLER
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวณัฐกานต์ ราชวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (8047)
     

นิสิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 1 การประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของแก้ว TWININGS TUMBLER ภายใต้คอนเซปต์ “TWININGS LONDON COOL LUXE”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกานต์ ราชวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คว้ารางวัลที่ 1 จากการประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของแก้ว TWININGS TUMBLER ภายใต้คอนเซปต์ “TWININGS LONDON COOL LUXE” ได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246