กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงงานดีเด่น ระดับเครือข่าย
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณัฐพล สีสองคอน 2. นางสาวนริศรา แหนงหล้า 3. นางสาวอภิญญา พรมคุณ 4. นางสาวทรรศิกา ฤทธิวงศ์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        กองบริการการศึกษา
รายละเอียดข่าว (1193)
     

   เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2553  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ และประกวดผลงานสหกิจศึกษา นิสิตด้านสหกิจศึกษา ระดับประเทศ ณ  ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศึกษาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจศึกษาไทย พร้อมทั้งองค์กรเครือข่าย  พหุพาคี จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดงาน  กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่  ประเภทสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทสถานประกอบการ  และประเภทนักศึกษา  โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงาน ดังนี้

   1. ผศ.ดร. รำไ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานโด่งดังในวงการนักเต้นของละครเวทีเรื่อง กินรีสีรุ้ง ณ โรงละครรัชดาลัยเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอนุรักษ์ งามตา
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1218)
     

   นายอนุรักษ์ งามตา ศิษย์เก่าสาขาศิลปะการแสดง โด่งดังในวงการเต้นของไทย  ล่าสุดเปิดตัวในฐานะนักเต้นหลัก ในการแสดงละครเวทีเรื่อง กินรีสีรุ้ง ณ โรงละครรัชดาลัยเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานสร้างชื่อร่วมงานกับนักแสดงไทยในงาน World Expo 2010 ณ ประเทศจีน
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเรืองยุทธ สระแก้ว 2. นางสาววัฒนา เวชกามา
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1221)
     

   นายเรืองยุทธ สระแก้ว  และนางสาววัฒนา เวชกามา  ศิษย์เก่าสาขาศิลปะการแสดง โด่งดังในวงการเต้นของไทย เป็นตัวแทนนักแสดงไทย เข้าร่วมงาน  World Expo 2010 ณ ประเทศจีน 

   World Expo 2010  จัดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยมีแนวคิด “Better City, Better Life” และเป็นที่น่ายินดีคือ Thailand Pavilion ติด 1 ใน 5 Pavilion ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เพียงแค่วันซ้อม Soft Opening ในวันที่ 24 เมษายน 2553 มีผู้รอเข้าชมจนหางแถวพันรอบ Pavilion จนวกกลับมาถึงหน้าประตูทางเข้า


ภาพ / คณะศิลปกรรมศาสตร์
ข่าว / บุณฑริกา  ภูผาหลวง


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครอสเวิร์ดเกมส์ รุ่นประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. เด็กชายศิริวัฒน์ สุทธะพินธุ 2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรหมอารักษ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (1226)
     

   เด็กชายศิริวัฒน์  สุทธะพินธุ  และเด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พรหมอารักษ์  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครอสเวิร์ดเกมส์ รุ่นประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6)  ในมหกรรมเกมส์กีฬาเพื่อการศึกษา รายการแบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมส์ คิงส์คัพ (นานาชาติ) ครั้งที่ 25 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน  2553  ณ  รอยัลพารากอนฮอล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (ดีเด่น)
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (1241)
     

   สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ดร.สุริทอง  ศรีสะอาด  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  เข้าร่วมสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ห้องสมุดแห่งการสร้างสรรค์ (CREATIVE LIBRARY)”  จัดโดย  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET  ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ในโอกาสนี้  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (ดีเด่น) จากการนำเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  โดย นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม  นั...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน THE 2nd K.K.W.CROSSWORD GAME 2010
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. เด็กชายศิริวัฒน์ สุทธะพินธุ 2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรหมอารักษ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (1273)
     

   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น  เด็กชายศิริวัฒน์  สุทธะพินธุ  และเด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พรหมอารักษ์  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน  THE 2nd K.K.W.CROSSWORD GAME 2010  รุ่นประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6) นอกจากนี้  เด็กชายวีราธร  เอกรักษา  ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มาครองอีกหนึ่งรางวัล

ภาพ / ข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา2553 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. เด็กหญิงกานต์ธีรา ชาติชนะยืนยง 2. นายวศิน ปั้นทอง 3. นางสาวศรัณยา ทอนมาตย์ 4. เด็กหญิงคุณิตา จันทร์ถง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (1271)
     

   นักเรียนโครงการ SEM และ โครงการ English Gifted โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลชนะเลิศ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา2553 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

   เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน  2553  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์อภิศักดิ์ สุขยิ่ง และ อาจารย์จุรุพงษ์  ข่วงสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา2553 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งจัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และซูโดกุ ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1342)
     

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง ศิษย์เก่า สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  จากการประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25 นอกจากนี้ นายบุญนำ สาสุด และ นายจรสัน แพงพุด ศิษย์เก่า และนิสิต ของสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย  ผลงานทั้งหมดเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กรกฎาคม 2553 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-19.00 น. / วันเสาร์ 09.00 น.-16.00 น.

ภาพ / ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์<...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246