กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก เพลงพญาโศกสามชั้น ระดับอุดมศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวงศพัทธ์ สังห์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9840)
     นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวดบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายวงศพัทธ์ สังห์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยที่ 5 หลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 คน จากการเข้าร่วมการประกวดการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก เพลงพญาโศกสามชั้น ระดับอุดมศึกษา ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 โดยมี อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุม มีสถาบันระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชยเวทีประกวดนางไหและหมากกั๊บแก๊บ ระดับอุดมศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนากร สีดามาตย์ (หมากกั๊บแก๊บ) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนางสาวกชกร ยศบุญเรือง (นางไห) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9835)
     วงแคน มมส คว้ารางวัลชมเชยเวทีประกวดนางไหและหมากกั๊บแก๊บ ระดับอุดมศึกษา

ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน)  ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายจากทั้งหมด 16 ทีม ในเวทีการประกวด “โชว์ลีลานางไหและหมากกั๊บแก๊บ ระดับอุดมศึกษา” และคว้า "รางวัลชมเชย" มาครองอย่างภาคภูมิ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งนิสิต จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธนากร สีดามาตย์ (หมากกั๊บแก๊บ) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าประกวดในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นนิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม (โควตาศิลปวัฒนธรรม) และนางสาวกชกร ยศบุญเรือง (นางไห) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็น “นางไหใจรัก” อันหมายถึงเป็นนางไหประจำ “วงแคน” ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของวงแ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันผลงานในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานนวัตกรรมกระจกผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 สมาชิกทีม Daisy Glazz ประกอบไปด้วย 1.นายธนารักษ์ โพธิ์สิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.นายนครินทร์ ภิรมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ 3.นางสาวจริญญา โพธิ์ชัย คณะการบัญชีและการจัดการ 4.นางสาวพรทิพย์ พันธ์แสง คณะการบัญชีและการจัดการ 5.นางสาวปิยาภัสร์ แสนสุข คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมี อาจารย์อภิชัย มหธรรม อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน ในรุ่น Thailand New Gen Award 2021-2022 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องปลูกหอมระบบเข็นปลูก" ในการร่วมการแข่งขันผลงานในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 ประกอบไปด้วย 1. นายปริญญา เลิศประเสริฐ คณะการบัญชีและการจัดการ 2.นายณัฐพล นาสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. นายกฤษฎา ปาละสานต์ คณะการบัญชีและการจัดการ และ4. นางสาว กนกนาฎ สมอาจ คณะการบัญชีและการจัดการ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9834)
     ผู้บริหาร มมส แสดงความยินดีกับนิสิต ที่คว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4 /2565 ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต จากทีม Daisy Glazz คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากผลงานนวัตกรรมกระจกผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market - R2M#9) รอบระดับประเทศ ผ่านรูปแบบออนไลน์ มีนิสิตเข้าร่วมกว่า 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกทีม Daisy Glaz...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Research to Market ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1.นายธนารักษ์ โพธิ์สิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.นายนครินทร์ ภิรมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ 3.นางสาวจริญญา โพธิ์ชัย คณะการบัญชีและการจัดการ 4.นางสาวพรทิพย์ พันธ์แสง คณะการบัญชีและการจัดการ 5.นางสาวปิยาภัสร์ แสนสุข คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมี อาจารย์อภิชัย มหธรรม อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
รายละเอียดข่าว (9825)
     นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Research to Market ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ

สืบเนื่องจากการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับภูมิภาค (Research to Market: R2M Thailand 9) ประจำปี 2564 (ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทีม Daisy Glazz ผลงานนวัตกรรม กระจกผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจจากงานวิจัย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับอีก 5 ทีม เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ อุทยาน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวหัทยา ใจดี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9792)
     

นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับเด็ก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวอภิญญา พลเขต 2. นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก 3. นางสาวอรนิตย์ ทิพย์ดนตรี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (9789)
     

นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส รับรางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม Hello Nadun รับ “รางวัลชมเชย” พร้อมเกียรติบัตร จากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จากการประกวดประเภทเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 ภายใต้ กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism โดยกรมการท่องเที่ยว  รับมอบผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

โดยมีนิสิตเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 3 คน ได้แก่
   1. นางสาวอภิญญา พลเขต ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวช่อผกา บุญประกอบ 2. นายชาญเดช จงใจกลาง 3. นายมินทะดา ดวงมาลา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กระทรวงวัฒนธรรม/กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9777)
     

นิสิต มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

การจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวนภัสสร น้อยแดง 2. นางสาวพัทรดา อัปการัตน์ 3. นายกฤติพงศ์ จำปาคำ 4. นางสาวจันทร์ธิดา พิมพิค้อ 5. นายชนาธิป วงษ์เพ็ญ 6. นายณัฐวุฒิ ศิริรักษ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (9760)
     

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย  จากเวทีการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 True Young Producer Awards 2021 ในหัวข้อ ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’  รับทุนการศึกษา 100,000 บาท
 
โดยได้เข้ารับรางวัล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246