กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธีรพล สีอิ่น
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8787)
     

ศิษย์เก่า เอกประติมากรรม มมส รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพล สีอิ่น ศิษย์เก่า เอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)"

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) นายธีรพล สีอิ่น ศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ เอกประติมากรรม ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)" เงินรางวัล 70,000 บาท เวทีประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 (The 36th Contemporary Art by Young Artists)...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8784)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15176 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603001092
ออกให้วันที่ : 26 เมษายน 2562
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ 
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
    เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด โดยสกัดสารสกัดจากแก่นมะหาดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องสกัดแบบ Soxhlet extraction apparatus นำสารสกัดที่ได้มาเป็นส่วนประกอบในเซรั่ม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มพื้นที่ 3) ประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเมธาวี สุวรรณทา 2. นางสาวพนัดดา อัศวาวุฒิ 3. นางสาวพัทธมน ทนุผล 4. นางสาวณัฐมล พรมบล 5. นายชาลีวัฒน์ วัลลานนท์ 6. นายกีรติ บัวลาด
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8783)
     

นิสิต สื่อนฤมิต มมส รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มพื้นที่ 3) ประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มพื้นที่ 3 หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง จากการประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการการประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน)
  ชื่อ - นามสกุล :
        เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8774)
     

ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มมส คว้ารางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มรางวัล “บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562” นับเป็น 3 ปีซ้อนที่ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ยอดเยี่ยม ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละสถาบัน พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณัฐพงษ์ พิมพ์กลาง 2. นายยุทธศาสตร์ บุญจวง 3. นายปริญญา ศรีเทพ 4. นายธนาธิป กสิบุตร 5. นายชญานนท์ แสงพันธ์ 6. นายคฑายุทธ แฝงพิมาย 7. นายเอกนรินทร์ พงทะวงษ์ 8. นายธีรพล สีอิ่น 9. นายนนทวัฒน์ ป้องศรี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8761)
     

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดเทศกาลหุ่นฟางโคราช ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเมืองศิลปวัฒนธรรม Art and Culture สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Thailand Biennale Korat 2020 ที่ระดมประชาชน ช่างฝีมือ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก 8 สถาบันทั่วประเทศ มาโชว์ฝีมือเชิงประติมากรรมประดิษฐ์หุ่นฟางเชิงศิลป์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ โคราชดินแดนบรรพชีวิน มีผลงานส่งเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 20 ตัว แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไป และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดระหว่างวันที่ 1 - 10...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวยุภาพร คำทะเนตร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8741)
     

นิสิต ภาษาญี่ปุ่น มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุภาพร คำทะเนตร นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรและกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Sony จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวยุภาพร คำทะเนตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายคณิศร ภาคสุชล
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (8737)
     

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงยินดีกับ เด็กชายคณิศร ภาคสุชล นักเรียนชั้น ป.5/1ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ในโอกาสรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล CEO Leader Award และ Mother Awards of The World 2019
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8719)
     

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัล CEO Leader Award และ Mother Awards of The World 2019

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมี พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ผู้แทนท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับ 3 อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246