กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Popular vote โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        The Ultimate กับผลงานวิจัย แป้งแต่งหน้าจากผงไหมไทย ไร้ทัลคัม ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ SILK-GLOW โดยมีสมาชิก ได้แก่ 1) นายคณิติน เดชาพิทักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 2) นายจาตุพงษ์ โชติมุข คณะการบัญชีและการจัดการ 3) นายเอกลักษณ์ วิริยะยุทมา คณะการบัญชีและการจัดการ 4) นางสาวศกลวรรณ ณ ร้อยเอ็ด คณะการบัญชีและการจัดการ 5) นายดนุพงศ์ หลงสกุลณี คณะการบัญชีและการจัดการ Compile กับผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฮาร์ดดิสที่มีประสิทธิภาพสูง ของ อาจารย์ ดร.วิญญา ดุงแก้ว ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ MICELLA โดยมีสมาชิก ได้แก่ 1) นายวสันต์ นามบุรี คณะการบัญชีและการจัดการ 2) นายธนากรณ์ คตภูธร คณะการบัญชีและการจัดการ 3) นายไพรรัตน์ พิมมะเสน คณะการบัญชีและการจัดการ 4) นายพัชระ บุระพวง คณะการบัญชีและการจัดการ 5) นางสาวเจนจิรา มูลจันดา คณะการบัญชีและการจัดการ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (6375)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัล Popular vote โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M) ระดับประเทศ ประจำปี 2558
 


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ และทีมนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลการประกวดและคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทีม The Ultimate และทีม Compile จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจภายใต้โครงการเส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวปาริชาติ เพียรประดับ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ 2. นายเกียรติจรัส แก้วพวง สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ 3. นางสาวสัจจาพร พิลึก สาขาวิชาการตลาด 4. นางสาวทรงสุดา นามจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี 5. นายนพเก้า ภูคงคา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (6366)
     

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558


คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ โครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2558 ในชื่อทีม “คนรักษ์ควาย” และได้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

โดยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Banking Hall ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม “คนรักษ์ควาย” จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 900, 000 บาท สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทัศน์ อะทะเสน และนางสาวนุสบา เดินริมลำ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (6365)
     

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี 


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี 40 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันรวมจำนวน 79 ทีม โดยตัวแทนคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายทัศน์ อะทะเสน และ นางสาวนุสบา เดินริมลำ ได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

และได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้มอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6350)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัล “พิฆเนศวร” รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “พิฆเนศวร” ประเภทบุคคล สาขาผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น” ในงานพิธีมอบรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 

รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน TDCC 2016 รอบภูมิภาคเหนือ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจตุรงค์ มะยุโรวาส (ทีมที่ 9 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส ทำการแข่งขัน คู่กับ นายอิทธิกร ตังสุนันทน์) นายคนอง ศรีพล (ทีมที่ 5 นายคนอง ศรีพล คู่กับ นางสาววารุณี เชื้อเรือนงาม)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6346)
     

ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016 รอบภูมิภาคเหนือ รุ่นมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส และนายคนอง ศรีพล ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ชบาช่อที่ 9) คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันประกอบอาหารประเภทเป็ด ในงาน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016 รอบภูมิภาคเหนือ รุ่นมืออาชีพ ณ CENTRAL FESTIVAL เชียงใหม่ 
1. นายจตุรงค์ มะยุโรวาส (ทีมที่ 9 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส ทำการแข่งขัน คู่กับ นายอิทธิกร ตังสุนันทน์) 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร และสิทธิร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Thailand Duck Cooking Challenge 2016
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิต สาขาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้าเหรียญรางวัล ได้ทั้ง 3 ทีม ดังนี้ รางวัลเหรียญทองแดง การประกอบอาหารประเภทเป็ด - นายสายันต์ ลำเลียว - นางสาวสุวนันท์ คนไทย รางวัลเหรียญทองแดง การประกอบอาหารประเภทเป็ด - นายฐาปกรณ์ บุดดีสวย - นายนันทวัฒน์ สกุลโชตนาการ รางวัลเหรียญทองแดง การประกอบอาหารประเภทเป็ด - นางสาวสุพัตรา เนตรจันทร์ - นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6336)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Thailand Duck Cooking Challenge 2016 รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นเยาวชน


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ ห้องสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี อาจารย์พันธ์เทวัช ยังดี อาจารย์ที่ปรึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำ นิสิต สาขาการจัดการโรงแรม ชั้น ปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร ประเภทเป็ด ในงาน Thailand Duck Cooking Challenge 2016 รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นเยาวชน 

ผลปรากฏว่า นิสิต สาขาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้าเหรียญรางวัล ได้ทั้ง 3 ท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประดับเข็มกระเป๋ากระสุนคันชีพฯ (ราชวัลลภ ร.1 รอ.)
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6331)
     

รองอธิการบดี มมส รับมอบประดับเครื่องหมายแหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพฯ 
(ราชวัลลภ ร.1 รอ.)

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบประดับเครื่องหมายแหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ในลำดับที่ 93 ในฐานะผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ส่วนร่วมมาโดยตลอด กอปรทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ (ร.11 รอ.)
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6329)
     

อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดี มมส รับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ 
(ร.11 รอ.)

อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบเข็มเครื่องหมาย วชิราวุธ ในฐานะผู้ที่ทำความดีแก่สังคม โดยมี พันเอกจักรชัย ศรีคชา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธี

พิธีประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ เพื่อแสดงว่า ผู้ที่ได้เข้ารับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ เป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณความดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246