กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเขตโสภณ โนนคู่เขตโขง 2. นางสาวชัญฌญา สนธิสัมพันธ์ 3. นายนพวิชญ์ ทวิเลิศ 4. นายศราวุธ แก้วโยธา 5. นายธีระพล ทองลัย 6. นางสาวพรพรรณ อัครกิจกุล 7. นายอติคุณ จตุพร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8046)
     

นิสิต สาขาสื่อนฤมิต มมส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมข้ามคืน (Lost Studio) นิสิต ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากโครงการประกวดหนังสั้น/สารคดีและรายการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ TOURISM SHORT FILM Competition "เที่ยวอีสานกลางมีเฮ"

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลภาพถ่าย, ภาพยนตร์สารคดีและ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่สามศรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8040)
     

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส รับโล่สามศรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารรสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่สามศรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด และมีผลงานเป็นประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีตำแหน่งสำคัญๆ ที่มีบทบาทสูงในวงการสาธารณสุขของประเทศไทย อาทิ ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุกรรมการกองทุนความปลอดภัยของกระทรวงแร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายศราวุธ สนิทไทย 2. นายมานิตย์ เจกะบุตร
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (8031)
     

นิสิต และศิษย์เก่า เอกแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ มมส รับรางวัลชมเชยการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุธ สนิทไทย นิสิต ชั้นปีที่ 4 เอกแฟชั่นและสิ่งทอ และนายมานิตย์ เจกะบุตร ศิษย์เก่า สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 2561” สาขาออกแบบแฟชั่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 มีการประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ซ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวนพมาศ บรรจงเลิศ 2. นายณัฐภูมิ เหมกุล
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
รายละเอียดข่าว (8025)
     

นิสิต และบุคลากร มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลผลงานสุดยอดสื่อ Digital และสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลภาพถ่าย, ภาพยนตร์สารคดีและรายการท่องเที่ยว, ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด รายการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวแบบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์สันติ สิงห์สุ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7983)
     

อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์สันติ สิงห์สุ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (กลุ่มผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018) ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัล จัดขึ้นโดย มูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน และเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเป็นการสร้างขวัญก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายภัทรพงษ์ พงษ์ธนภาคิน 2. นายศราวุฒิ วงษ์ปัญญา 3. นายวัชรพล ขันเดช
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7980)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD ประกวดโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018

มหาวิทยาลัยสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม KLICK! Production ประกอบด้วย นายภัทรพงษ์ พงษ์ธนภาคิน นายศราวุฒิ วงษ์ปัญญา และนายวัชรพล ขันเดช ทั้ง 3 คน เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง และอาจารย์พฤฒ ธนรัช คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD จากประกวดโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018 แบรนด์ DoubleA รับเงินรางวัล 40,000 บาท ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชลธี แก้วใส 2. นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว 3. นางสาวชลีกุล จันทร์โสภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7973)
     

มมส แสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับ 1 โครงการประกวดทายาทหม่อนไหมในระดับประเทศ ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดย นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง และนายศราวุธ สนิทไทย 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7972)
     

มมส คว้ารางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถคว้ารางวัลBronze Award มาได้จากผลงานที่นำเสนอ ได้แก่

1. เครื่องทรีตเมล็ดพันธุ์โดยใช้พลาสมาเพื่อเพิ่มอัตราการงอก ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. การพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มบางเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246