กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครอสเวิร์ดเกมส์ รุ่นประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. เด็กชายศิริวัฒน์ สุทธะพินธุ 2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรหมอารักษ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (1226)
     

   เด็กชายศิริวัฒน์  สุทธะพินธุ  และเด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พรหมอารักษ์  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ครอสเวิร์ดเกมส์ รุ่นประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6)  ในมหกรรมเกมส์กีฬาเพื่อการศึกษา รายการแบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมส์ คิงส์คัพ (นานาชาติ) ครั้งที่ 25 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน  2553  ณ  รอยัลพารากอนฮอล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (ดีเด่น)
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (1241)
     

   สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ดร.สุริทอง  ศรีสะอาด  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  เข้าร่วมสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ห้องสมุดแห่งการสร้างสรรค์ (CREATIVE LIBRARY)”  จัดโดย  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET  ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ในโอกาสนี้  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (ดีเด่น) จากการนำเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  โดย นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม  นั...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน THE 2nd K.K.W.CROSSWORD GAME 2010
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. เด็กชายศิริวัฒน์ สุทธะพินธุ 2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรหมอารักษ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (1273)
     

   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น  เด็กชายศิริวัฒน์  สุทธะพินธุ  และเด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พรหมอารักษ์  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน  THE 2nd K.K.W.CROSSWORD GAME 2010  รุ่นประถมศึกษา (ไม่เกิน ป.6) นอกจากนี้  เด็กชายวีราธร  เอกรักษา  ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มาครองอีกหนึ่งรางวัล

ภาพ / ข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา2553 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. เด็กหญิงกานต์ธีรา ชาติชนะยืนยง 2. นายวศิน ปั้นทอง 3. นางสาวศรัณยา ทอนมาตย์ 4. เด็กหญิงคุณิตา จันทร์ถง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (1271)
     

   นักเรียนโครงการ SEM และ โครงการ English Gifted โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลชนะเลิศ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา2553 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

   เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน  2553  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์อภิศักดิ์ สุขยิ่ง และ อาจารย์จุรุพงษ์  ข่วงสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา2553 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งจัดโดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และซูโดกุ ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1342)
     

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง ศิษย์เก่า สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  จากการประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25 นอกจากนี้ นายบุญนำ สาสุด และ นายจรสัน แพงพุด ศิษย์เก่า และนิสิต ของสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย  ผลงานทั้งหมดเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กรกฎาคม 2553 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-19.00 น. / วันเสาร์ 09.00 น.-16.00 น.

ภาพ / ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์<...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล KKU RUGBY KING OF SEVEN
  ชื่อ - นามสกุล :
         1. นายตฤณ แสงสุวรรณ 2. นายสยามพงศ์ ไชยจันทร์ 3. นายอิสรภาพ จันทศิลป์ 4. นายวัชระพล ยิ่งยงสันต์ 5. นายมงคล มิ่งขวัญ 6. นายภูริต สินภักดี 7. นายอดิศักดิ์ แสนโสม 8. นายอัครพงศ์ เวียงปฏิ 9. นายเทพรัตน์ โคตรมงคล 10. นายทวีภัทร ปัญญาวงศ์ 11. นายชัยยศ เย็นศิริ 12. นายไตรรัตน์ ขุมหิรัญ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1304)
     

   ทีมกีฬารักบี้ฟุตบอล คว้ารางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลชิงถ้วยรางวัล KKU RUGBY KING OF SEVEN  เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดยอาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม ผู้จัดการทีมรักบี้ฟุตบอล  นายกระสิน  อนุอัน ผู้ควยคุมทีม นายพรรคพงศ์  โสมาเกตุ ผู้ฝึกสอน ส่งทีมรักบี้ฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ รู้รักสามัคคี พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

   1. นายตฤณ  แสงสุวรรณ
...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1329)
     

   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ  ลานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติ ดร.นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาประติมากรรม  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2552 

   ภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนแสดงความยินดีเพื่อเป็นสิริมงคล  มีการรำบายศรีจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเพื่อเชิดชูเกีย...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีมรักบี้ฟุตบอล
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทีมรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1333)
     

   เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2553 ณ สนามศรีณรงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดสุรินทร์  ทีมรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งทีมรักบี้ฟุตบอลชายและหญิงเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย นำทีมโดยอาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม ผู้จัดการทีม นายกระสิน อนุอัน  ผู้ควบคุมทีม และนายพรรคพงศ์  โสมาเกตุ ผู้ฝึกสอน

   สืบเนื่องจากการที่สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดให้มีการแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อนำทีมที่ดีที่สุด 1 ทีม ในแต่ละภูมิภาคในแต่ละรุ่น ไปแข่งขันรักบี้ 7 คน เปิดฤดูกาลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246