กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6566)
     

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศการประกวด “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา ผลงานชื่อ “SHELTER SUFFERERS ศูนย์ผู้ประสบภัยพิบัติ” 

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประกวดแบบโครงการ “Innovative Steel Design Contest” ซึ่งเป็นการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชลทิชา นารอง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (6563)
     


บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางสาวชลทิชา นารอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --


  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        ศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6557)
     

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จากชิ้นงานประติมากรรม ‘ชีวิตที่เสียสมดุล’ และส่งผลให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม จากรางวัล 2 เหรียญทองรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ (ปี 2547 และ 2559) และ 2 เหรียญเงิน (ปี 2552 และ 2554)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟและกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามวงกลองยาวศิลป์อีสาน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6551)
     

วงศิลป์อีสาน มมส คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ การประกวดขบวนแห่บั้งไฟและขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เพชรบูรณ์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี อาจารย์รักบรรชา พิมพพระจันทร์ พร้อมด้วย นิสิตสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามวงกลองยาวศิลป์อีสาน เข้าร่วมการประกวดการขบวนแห่บั้งไฟและขบวนกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ วงศิลป์อีสานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด ขบวนแห่บั้งไฟและกลองยาวเซิ้งบั้งไฟ เทศบาลตำบลพุเตย ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลถ้วยพ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลให้บริการเครื่องช่วยฟังได้มาตรฐาน
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทย์ศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6524)
     

โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับรางวัล "หน่วยบริการที่ให้บริการ กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังมีคุณภาพได้มาตรฐาน"


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน นำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในสาขาหู คอ จมูก เพื่อยกระดับความรู้ให้ทันสมัยและได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

นอกจากนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ โรงพยาบาลสุทธาเวช (ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม) เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่ให้บริการ กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลพิเศษ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุชาครีย์ เลวรรณ์ นายรวิรุจ บุตรโคษา นางสาวนิลาวัลย์ หมีกุละ นางสาววรนุช ภูเงิน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6499)
     

NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้าแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดขอนแก่น โดยมี อาจารย์คเณศ ถุงออด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายรวิรุจ บุตโคษา นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ช่วง ตรวจสอบข่าวเช้านี้ ในประเด็น “คว้าแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตาและ 2 รางวัลพิเศษ”...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6454)
     

  
 ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล ๑๖ วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ระดับปริญญาศิลปบัณฑิตและปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอบรมการแกะสลักหินอ่อน ณ เมือง คาร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6442)
        

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย และเป็...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246