กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน : กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 13
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายตะวัน เชียงขวาง 2. นายนิติพงษ์ โพธิ์ศรี 3. นายทักษ์ดนัย ชราชัย 4. นางสาวธัญญา ภูผาพลอย 5. นางสาววิรัลยา สามเชียง 6. นางสาวอรอนงค์ แสนบุตร 7. นางสาวสมหฤทัย โพธิ์ศรี 8. นางสาววชิรินทรา แสนสีมนต์ 9. นางสาวพิมชนก สุขยิ่ง 10. นางสาวกาญจณาภรณ์ สัพโส 11. นางสาวสุทธิชา มอไธสง 12. นางสาวชนิกานต์ ญาณผาด 13. นางสาวนันทนา กัณหา 14. นายธีรพงศ์ พงษ์เสือ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8669)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณสุรพงศ์ บำรุงพารา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่อาวุโส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มหาสารคาม และคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการมอบรางวัลและเงินรางวัล แก่นิสิตสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ และนิสิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นว...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชนะชล ภูจิตต์ทอง 2. นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ 3. นายศุภสัณห์ ผิวขาว 4. นายณัฐกฤต ทิศเสถียร 5. นายรุ่งชัย นาคศรี 6. นายเสฐียรพงษ์ สังสีมา 7. นายปฏิภาณ ผาก่ำ 8. นายอนันต์ สัมพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8663)
     

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต “ทีม Biztalk” คณะการบัญชีและการจัดการ ที่คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ TourDee ในการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประเทศไทย GCON 2019

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จิสด้า ร่วมกับ ไทยแอร์เอเชีย สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ดีแทค และสปีดคอมพิวเตอร์ เฟ้นหาสุดยอดทีมที่มาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียว ณ siam innovation district ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

โดยโจทย์ปีนี้ ค...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8637)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15072
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603001089
ออกให้วันที่ : 28 มีนาคม 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา และคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
    เครื่องดื่มสมุนไพรจากเห็ดลมที่มีส่วนผสมของดอกเก็กฮวยอบแห้งและมะตูมอบแห้งประกอบด้วย ดอกเห็ดลมสดหรืออบแห้ง ดอกเก๊กฮวย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบก้อนเชื้อเห็ดรูปแบบชั้นผนังยางสังเคราะห์
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา แคนสี
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8636)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบก้อนเชื้อเห็ดรูปแบบชั้นผนังยางสังเคราะห์
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15005
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603001778
ออกให้วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา แคนสี
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
    ตู้อบก้อนเชื้อเห็ดรูปแบบชั้นผนังยางสังเคราะห์ ประกอบด้วยชุดผนังด้านนอกที่ประกอบด้วยผนังยางสังเคราะห์ประกอบเข้ากับโครง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (8619)
     

นิสิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มมส คว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2562

โดยที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขา/กิจกรรม โดยจำแนกเป็นประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุค...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกันตภณ กลีบบัว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8610)
     

นิสิต แพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยที่ นายกันตภณ กลีบบัว ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ : โคมไฟ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (8605)
     

ชื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ : โคมไฟ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 67840 
คำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 1502004240
ออกให้วันที่ 24 มกราคม 2562
เจ้าของสิทธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8577)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 14888
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603002109
ออกให้วันที่ : 21 มกราคม 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
     อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว พลาสมาจะถูกสร้างขึ้นภายใต้ขั้วไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนาน โดยใช้หลักการปล่อยประจุแบบฉนวนขวางกัน โดยขั้วกำลังถูกต่อเข้ากับแห...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246