กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลญาณสังวร : คนดีศรีสยาม ประจำปีพุทธศักราช 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6298)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” และเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2558


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับประทานรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ในงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

งานประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดย โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถว...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Individual Performance Excellence Award
  ชื่อ - นามสกุล :
        Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน)
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน)
รายละเอียดข่าว (6286)
     

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มมส รับรางวัล Individual Performance Excellence Award 


เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา อธิการบดี พร้อมด้วย Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายไทย) เข้าร่วมประชุม “The 10th Confucius Institute Conference” ณ Shanghai World Expo Cultural Center สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในการณ์นี้ Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Individual Performance Excellence Award ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ผู้อำนวยการสถ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่าง
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6268)
     

ผู้บริหาร มมส รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่าง “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” 


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลบัวทอง บุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขา “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสายันต์ ลำเลียว นิสิตชั้นปีที่ 4 และนางสาวสุวนันท์ คนไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6262)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2015


นายสายันต์ ลำเลียว นิสิตชั้นปีที่ 4 และนางสาวสุวนันท์ คนไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย อาจารย์สรายุทธ มูลอัตร, อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ และนายพันธ์เทวัช ยังดี นิสิต ทั้ง 2 คน สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม “The Professional Chef Battle ‘AEC Mystery Box’ Chef Challenge” ใน Makro HoReCa Challenge 2015 (แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2015) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพค ฮอล์ 9 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ได้จัดงานมหกรรมครบเรื่องเรื...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6258)
     

ผู้บริหาร มมส รับโล่และเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ Thailand Leader Awards 2015 “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน”


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015 โครงการ“ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการ จาก ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลและทุนการศึกษาจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนิสิตสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการเด็กวัยใหม่ มุ่งพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม”
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (6204)
     

มมส เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา จาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบโล่ จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อเป็นการขอบคุณในการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดโครงาน ประเภท คุณธรรมจริยธรรม ในระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวิมล พงษ์เพชร นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (6193)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส รับเกียรติบัตร “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557” จากที่ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไท


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายวิมล พงษ์เพชร นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับเกียรติบัตร “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557” จาก รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1 เป็นประธานผู้มอบเกียรติบัตร ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (สคทส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินและรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวปณิตา มงคลศรัทธากุลและนางสาวพรทวี พลอยกระโทก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6174)
     

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินและรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
 

นิสิต วิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 ซึ่งเป็นการประกวดศิลปกรรมในระดับชาติ โดยนิสิตวิชาเอกประติมากรรม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปณิตา มงคลศรัทธากุล รับรางวัล "เกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี" จากผลงานชื่อ "ความงามของรูปทรงในธรรมชาติ" ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในวันศิลป์ พีระศรี วันที่ 15 กันยายน 2558 โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246