กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายธนชัย ไชยปัญญา 2. นายจักรพรรณ์ พลหงษ์ 3. นางสาวช่อผกา บุญประกอบ 4. นายตระกูล ถิ่นสุข
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9707)
     

มมส นำนิสิตเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นและโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมการประชุมฯ

นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9680)
     

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง) ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category) เวทีการประกวด UOB ครั้งที่ 12 Painting of the Year of Imagination and Ingenuity  
ชื่อผลงาน : ผัสสะแห่งความดีงามของอารยธรรม
ประเภท : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม) : 120 x 170

“สรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้โครงสร้างและถักทอกันเป็นรูปทรง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9624)
     

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส จัดชุดปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในนามขององค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับมอบข้าวสาร  จำนวน 300 กิโลกรัม จาก ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ดกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ และกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม  และเป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2563  ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

โดยข้าวสารจำนวนนี้  จะได้นำไปสนับสนุนโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19  ซึ่งจะได้จัดชุดปันน้ำใจ  และสมทบในการประกอบอาหาร  แ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9631)
     

มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
วันนี้ (6 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับมอบข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา  คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เจ้าของโรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด  โดยจะนำไปเติมตู้ปันสุขหอพักนิสิต ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และ เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด -19 แก่นิสิตได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท แก่ผู้นำองค์กรนิสิต
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9637)
     

เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท แก่ผู้นำองค์กรนิสิต
 
พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรม เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท แก่ผู้นำองค์กรนิสิต เพื่อนำไปจัดโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : สภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสารจำนวน 130 กิโลกรัม
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9638)
     

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสารจำนวน 130 กิโลกรัม พร้อมสิ่งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้นำองค์กรนิสิต
 
ในวันศุกร์ 3 กันยายน 2564 พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสาร 130 กิโลกรัม พร้อมสิ่งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้นำองค์กรนิสิต เพื่อนำไปจัดโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนพรัตน์ ชูแก้ว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9625)
     

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนายนพรัตน์ ชูแก้ว ที่คว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

วันนี้ (1 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับนายนพรัตน์ ชูแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ "ระดับภาค" ประเภท อุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ในโครงการ CYDOT Speech against Drug พูดสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติดในโลกออนไลน์ และคว้ารางวัล ชนะเลิศ การประกวดกล่าว สุนทรพจน์ "ระดับจังหวัด"  ประเภท อุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป  ในโครงการ  CYDOT Speech against Drug พูดสร้างสรรค์ ป้อง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวศิริลักษณ์ จุทธะสิงห์ 2. นายชนาธิป พิทักษ์เทพสมบัติ 3. นางสาวพัทธมน ชาลาเมต 4. นายศิริศักดิ์ ทิพม่อม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (9626)
     

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ได้รับรางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021

วันนี้ (1 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021 รูปแบบออนไลน์ ในชื่อทีม “GEEN NAAM” ประกอบด้วย ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ จุทธะสิงห์, นายชนาธิป พิทักษ์เทพสมบัติ, นางสาวพัทธมน ชาลาเมต และ นายศิริศักดิ์ ทิพม่อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ไชยา  คณะการท่องเที่ยวแ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246