กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃ

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองบนเวทีโลก (INTARG 2023)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1.รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช 2.ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด 3.รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 4.ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา 5.ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม 6.ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 7.ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10553)
     นักวิจัย มมส คว้า 4 รางวัลเหรียญทองบนเวทีโลก "The 16th International Invention and Innovation Show" (INTARG 2023)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมนักวิจัย มมส เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน "The 16th International Invention and Innovation Show" INTARG® 2023 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ International Congress Centre MCK เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์  

INTARG® เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในทวีปยุโรป ซึ่งในปี 2023 จัดโดย  Eurobusiness-Haller ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประเภท Duo/Trio Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10314)
     อาจารย์ นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Duo/Trio Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Duo/Trio Lyrical Open ในการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022โดยทีมนักเต้น ประกอบด้วย อาจารย์คฑาวุธ มาป้อง อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก นายบุญยฤทธิ์ สวัสดิรักษ์ และนางสาวธนวรรณ หอมกลาง ควบคุมการฝึกซ้อมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประเภท Ensemble Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10313)
     อาจารย์ นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Ensemble Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Ensemble Lyrical Open ในการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022โดยทีมนักเต้น ประกอบด้วยอาจารย์คฑาวุธ มาป้อง อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก นายบุญยฤทธิ์ สวัสดิรักษ์ นางสาวดุสิตา เภารังค์ นางสาวธนวรรณ หอมกลาง นางสาวจิราพร ดาวเรือง  และ Miss.Nong YanYa ควบคุมการฝึกซ้อมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะศิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท และนายนวพล พฤษาไพรบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10074)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจาก 2 เวที

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต (Art and Dharma Leading to Innovation)" จัดโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยผลงานได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ ฯ

และแสดงความยินดีกับ นายนวพล พฤษาไพรบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championship 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์กิตติคุณ จันทร์เกษ พร้อมด้วย อาจารย์และนิสิตเครื่องมือเอกแซกโซโฟน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (10040)
     อาจารย์ นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championship 2022

วง Baleine Saxophone Quartet นำโดย อาจารย์กิตติคุณ จันทร์เกษ พร้อมด้วย อาจารย์และนิสิตเครื่องมือเอกแซกโซโฟน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และความสามารถระดับเหรียญทอง จากรายการ WAMSB World Championship 2022 ประเภท Woowind Ensemble แข่งขันเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จัดโดยสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภาพ : WAMSB2022 and Baleine Saxophone Quartet
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2564
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางรุ่งเรือง สงเคราะห์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (10026)
     

บุคลากร มมส รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางรุ่งเรือง  สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่: ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Se...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล “สุวรรณนครา” ระดับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (9848)
     มมส รับรางวัล “สุวรรณนครา” ระดับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “สุวรรณนครา” ระดับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาฯ เป็นผู้มอบในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 (รูปแบบ onsite และ Online) ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์   

ในโอกาสนี้ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2565  และได้รับรางวัล จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการนิสิต มมส เลิกสูบ คนรอบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9680)
     

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง) ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category) เวทีการประกวด UOB ครั้งที่ 12 Painting of the Year of Imagination and Ingenuity  
ชื่อผลงาน : ผัสสะแห่งความดีงามของอารยธรรม
ประเภท : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม) : 120 x 170

“สรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้โครงสร้างและถักทอกันเป็นรูปทรง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246