กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™/เธ™เธดเธชเธดเธ•

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (7484)
     

นิสิต มมส เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ประเภท เด็กหรือเยาวชน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณเจตนา อนุตตรียพงศ์ 2. นางสาวนิรมล นิพขันธ์ 3. นายพีรพล กมลพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (7460)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 โดยมี อาจารย์ธราธร บุ้งทอง และ อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 บนแนวคิด "พระมหากษัตริย์กับการรถไฟไทย" ณ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันพัฒนศาสตร์ (นิด้า) โดยการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมงาน 58 สถาบัน จำนวน 361 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7445)
     

นิสิตและนักเรียน มมส รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 สาขาการศึกษาและวิชาการ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ สาขากีฬาและนันทนาการ โดยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2660 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่อ“สถิตใจไทยทั่วหล้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายอัศวเทพ ศรีเฉลา 2. นายธนพล ศรีวิลัย 3. นายชัยวัฒน์ บุดดา 4. นายธนพล ศรีวิลัย 5. นางสาวสายฝน จำปาทอง 6. นายชัยวัฒน์ บุดดา 7. นายธนพล ศรีวิลัย 8. นางสาวกฤชบงกช บุษชราคัม 9. นายธนพล ศรีวิลัย 10. นางสาวสายฝน จำปาทอง
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7396)
     

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต เอกแฟชั่น สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชนกานต์ พันธ์พิจิตร และนางสาวณัชพร ศรฬสวรรณ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7389)
     

นักเต้นบัลเลต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อ 19 th Asia Pacific Dance Competition 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันศิลปะการเต้นหลากหลายรูปแบบเช่น บัลเลต์ การเต้นร่วมสมัย การเต้นระบำประจำชาติ การเต้นและการขับร้อง ฯลฯ ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยองค์กรทางการศึกษาศิลปะการเต้นที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีชื่อว่า The Commonwealth Society of Teachers of dancing

การแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันที่เปิดสอนการเต้นที่มีชื่อ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ 2. นายธนพล ตำลึงทอง 3. นายธนพล รัตนวิศ 4. นายณัชพล ผกานนท์ 5. นายปิยะวัตร์ จะดี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7386)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาสื่อนฤมิตและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ นายธนพล ตำลึงทอง นายธนพล รัตนวิศ นายณัชพล ผกานนท์ และนายปิยะวัตร์ จะดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ คือ รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่งจาก โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ อาจารย์พฤฒ ธนรัช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์จากศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) มหาวิทยาลัยมหา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา 2. นางสาววัชชิรญา มิระสิงห์ 3. นางสาวจันทรมาศ สีหา 4. นางสาวพรรษมน สาขามุละ 5. นายวิชากร คำทำ 6. นางสาวพรทิพา ชุมพรม 7. นายสิทธิวัฒน์ มะสันเทียะ 8. นายสหภาพ ทรงจันทึก 9. นายไวทยา ดาเหล็ก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7282)
     

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลจากการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการ ด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้" โดยสามารถคว้า 3 รางวัล จากการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมี ดร.รัฐสาน์ เลาห...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7281)
     

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ณ ฮอลล์ 3 - 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246