กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™/เธ™เธดเธชเธดเธ•

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชลธี แก้วใส 2. นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว 3. นางสาวชลีกุล จันทร์โสภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7973)
     

มมส แสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับ 1 โครงการประกวดทายาทหม่อนไหมในระดับประเทศ ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดย นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง และนายศราวุธ สนิทไทย 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชลธี แก้วใส 2. นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว 3. นางสาวชลีกุล จันทร์โสภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7961)
     

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายชลธี แก้วใส นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ทั้ง 3 คน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ระดับนิสิต นักศึกษา จากประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

ทั้งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์ ประจำสาขานฤมิตศิลป์ เข้าร่วมในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7960)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้าน ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา และได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์สิริมณี คำชมภู และอาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ และร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทน สมเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Design By Jeans 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล 2. นายนันทวัฒน์ สาหินกอง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7958)
     

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้มีการประการศผลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018” ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในครั้งนี้นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้
นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
และนายนันทวัฒน์ สาหินกอง นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทั้งนี้ด้วยการที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
  ชื่อ - นามสกุล :
        ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (7918)
     

นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ชื่อผลงาน “การต่อสู้” จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ เข้ารับประทานรางวัลดีเด่น ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง แข...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนพล ดาทุมมา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7888)
     


นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกศิลปะไทยและจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 รับเงินรางวัล 8,000 บาท จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จากผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ชื่อ โอ้โฮ้บางกอก ระดับอายุ 17-20 ปี จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University<...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นาย.เกียรติจรัส แก้วพวง 2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ 3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม 4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น 5. นางสาวศศิวิภา พานโน 6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ 7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา 8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก 9. นางสาวสุนารี สาธุการ 10.นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7856)
     

แสดงความยินดี นิสิต มมส คว้ารางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ การเงิน การตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ และนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 คน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ระดับประเทศ) จากการส่งแผนพัฒนาชุมชนเข้าแข่งขันกิจกรรม “โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12” ในชื่อ ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต “โครงการเมล็ดพันธ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์
...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวปทิตญา โทสันทัด (น้องอาย)
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7848)
     

น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018

ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปทิตญา โทสันทัด นิสิตสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสชนะการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2018

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ขอขอบคุณภาพ : มิสแกรนด์มหาสารคาม 2018
เพจ : https://www.facebook.com/missgrandmahasarakham/

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246