กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธœเธนเน‰เธกเธตเธญเธธเธ›เธเธฒเธฃเธฐเธ„เธธเธ“

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ มอบเก้าอี้พักคอยให้แก่ โรงพยาบาลสุทธาเวช
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (8051)
     

โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับมอบเก้าอี้พักคอยจาก นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ

วันนี้ (19 กันยายน 2561) ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล คุณวันวิสา ยอดสันเทียะ และคณะ ในโอกาสได้บริจาคเก้าอี้พักคอย รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งนำเยี่ยม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (7815)
     

มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และรับมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุข เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวขอบคุณ โดยมี นายสมาน คุณกรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ทุนรายได้ จำนวน 100 ทุน 2. ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน 3. ทุนทาคาฮาชิ จำนวน 2 ทุน
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (7738)
     

มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน ได้แก่ ทุนรายได้ จำนวน 100 ทุน ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน และทุนทาคาฮาชิ จำนวน 2 ทุน

สำหรับโครงการมอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงกฎ ระเบียบ ข้อตกลง แก่นิสิตทุนการศึกษา ปลูกจิตสำนึกที่ดีการเป็นนิสิตทุนการศึกษา ให้คำป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนเพื่อจัดสร้างลานกิจกรรม 50 ปี และเป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข่าว (7558)
     

มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสร้างลานกิจกรรม 50 ปี และเป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นาย นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดสร้างลานกิจกรรม 50 ปี และเป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 547,733.50 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ภายในพิธีฯ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนพรัตน์ จิณโรจน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดข่าว (7366)
     

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.59 น. ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายนพรัตน์ จิณโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับทุนการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 และมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลและทุนการศึกษาจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนิสิตสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการเด็กวัยใหม่ มุ่งพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม”
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (6204)
     

มมส เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา จาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบโล่ จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อเป็นการขอบคุณในการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดโครงาน ประเภท คุณธรรมจริยธรรม ในระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) มอบชุดอุปรณ์รับสัญญาณดาวเทียม IPM พร้อมโทรทัศน์ จำนวน 15 ชุด
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชนันพรบัวมาศ หุ้นส่วนผู้จัดการสกายลายส์ เคเบิ้ลทีวี จังหวัดมหาสารคาม จากบริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) เป็นตัวแทนมอบ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล)
รายละเอียดข่าว (5637)
     

มมส รับมอบชุดอุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมโทรทัศน์จากบริษัท ไทยทีวี เผยแพร่ความรู้คู่บันเทิง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบชุดอุปรณ์รับสัญญาณดาวเทียม IPM พร้อมโทรทัศน์ จำนวน 15 ชุด จากบริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) โดยมี นางสาวชนันพรบัวมาศ หุ้นส่วนผู้จัดการสกายลายส์ เคเบิ้ลทีวี จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการติดตั้งตามจุดสาธารณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวม 15 จุด และเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สาระ คุณภาพชีวิต ตลอดจนความบันเทิงแก่นิสิต ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้ปรับตั...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2557
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข่าว (5517)
     


ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต มมส จำนวน 2 ทุน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล ผู้จัดการประธานเขต ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นายพัฒนคุณ แสนจันแดง นิสิตคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นางสาวช่อผกา แสนจันแดง นิสิตคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจำนวนเงินคนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

ซึ่งนิสิตทั้งสองที่ได้รับทุนดังกล่าวเป็นพี่น้องกัน เป็นนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดี ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246