กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธœเธนเน‰เธกเธตเธญเธธเธ›เธเธฒเธฃเธฐเธ„เธธเธ“

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลและทุนการศึกษาจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนิสิตสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการเด็กวัยใหม่ มุ่งพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม”
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (6204)
     

มมส เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา จาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบโล่ จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อเป็นการขอบคุณในการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดโครงาน ประเภท คุณธรรมจริยธรรม ในระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) มอบชุดอุปรณ์รับสัญญาณดาวเทียม IPM พร้อมโทรทัศน์ จำนวน 15 ชุด
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชนันพรบัวมาศ หุ้นส่วนผู้จัดการสกายลายส์ เคเบิ้ลทีวี จังหวัดมหาสารคาม จากบริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) เป็นตัวแทนมอบ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล)
รายละเอียดข่าว (5637)
     

มมส รับมอบชุดอุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมโทรทัศน์จากบริษัท ไทยทีวี เผยแพร่ความรู้คู่บันเทิง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบชุดอุปรณ์รับสัญญาณดาวเทียม IPM พร้อมโทรทัศน์ จำนวน 15 ชุด จากบริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) โดยมี นางสาวชนันพรบัวมาศ หุ้นส่วนผู้จัดการสกายลายส์ เคเบิ้ลทีวี จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการติดตั้งตามจุดสาธารณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวม 15 จุด และเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สาระ คุณภาพชีวิต ตลอดจนความบันเทิงแก่นิสิต ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้ปรับตั...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2557
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข่าว (5517)
     


ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต มมส จำนวน 2 ทุน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล ผู้จัดการประธานเขต ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นายพัฒนคุณ แสนจันแดง นิสิตคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นางสาวช่อผกา แสนจันแดง นิสิตคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจำนวนเงินคนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

ซึ่งนิสิตทั้งสองที่ได้รับทุนดังกล่าวเป็นพี่น้องกัน เป็นนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดี ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 3
  ชื่อ - นามสกุล :
        บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 17 กทม.
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (5478)
     

นิสิต มมส นำเสนอโครงการฯ รับทุนสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท ภายใต้โครงการ “ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 3”


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 16.35 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ ร่วมรับฟังการนำเสนอ โครงการชุมชนสัมพันธ์แต้มฝันปันฮอยยิ้ม นิสิตจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดสร้างอาคารตุ้มโฮมภูมิปัญญานาสีนวน โดย กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ซึ่งโครงการชุมชนสัมพันธ์แต้มฝันปันฮอยยิ้ม นิสิตจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดสร้างอาคารตุ้มโฮมภูมิปัญญานาสีนวน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาจากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณสุชาติ วัฒนา
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัทเคาร์เตอร์เซอร์วิส
รายละเอียดข่าว (5096)
     

นิสิต มมส รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการ 100 ลุ้น 100 ทุนการศึกษา ปีที่ 2 ให้กับนักศึกษา ทุนละ 5,000 บาท โดยมอบให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 6 ทุน ซึ่งเลือกจากผู้โชคดีที่ชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

นอกจากนี้ คุณสุชาติ วัฒนา ผู้จัดการทั่วไปด้านสื่อสารการตลาด บริษัทเคาร์เตอร์เซอร์วิส ได้มอบทุนสนันสนุนพิเศษ จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนโครงการกระดานดำกับกระทิงแดง
  ชื่อ - นามสกุล :
        บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เขตบางบอน กรุงเทพ
รายละเอียดข่าว (4788)
     

นิสิต มมส รับทุนโครงการกระดานดำกับกระทิงแดง


นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับทุนโครงการ กระดานดำกับกระทิงแดง ปีที่ 12 จากบริษัทกระทิงแดง จำกัด จำนวนเงิน 100,000 บาท 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับทุน โครงการ กระดานดำกับกระทิงแดง ปีที่ 12  ณ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เขตบางบอน กรุงเทพ ซึ่งโครงการของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเงินสนับสนุน คือ โครงการสร้างห้องน้ำหรรษา เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดง จังหวัดอุดรธานี

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 14-17 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างห้องน้ำ ให้กับนักเรีย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา มมส-มข. 105 ทุน
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (มูลนิธิชิน โสภณพนิช)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช
รายละเอียดข่าว (4719)
     

มูลนิธิชิน โสภณพนิช มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา มมส-มข. 105 ทุน


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ มูลนิธิชิน โสภณพนิช ในโอกาสที่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปี 2556 ให้แก่ นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 105 ทุน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,054,400 บาท โด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณเทวดล ประดาพล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (4403)
     

มมส รับมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย คุณเทวดล ประดาพล ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม ได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 80,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ได้มีการประสานงานระหว่างกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยหาสารสารคาม กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246