กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธœเธนเน‰เธกเธตเธญเธธเธ›เธเธฒเธฃเธฐเธ„เธธเธ“

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผศ.สาคร กือเจริญ บริจาคเงิน 255,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ และอาจารย์ประจักษ์ กือเจริญ พร้อมด้วยญาติธรรมชาวลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (10662)
     ผศ.สาคร กือเจริญ บริจาคเงิน 255,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 255,000 บาท จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ และอาจารย์ประจักษ์ กือเจริญ พร้อมด้วยญาติธรรมชาวลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณผู้ร่ว...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช
  ชื่อ - นามสกุล :
        หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (10562)
     หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน1,000,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายจักริน เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด
  ชื่อ - นามสกุล :
        จากกลุ่มข้าวหอมนนท์และผองเพื่อน และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี และคณะ เป็นผู้มอบ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10485)
     มมส รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมME2-0701 (50 ที่นั่ง)  ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และผู้บริหาร โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง จากกลุ่มข้าวหอมนนท์และผองเพื่อน  และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี และคณะ เป็นผู้มอบ

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ และจะนำเครื่องมาใช้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และการศึก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
รายละเอียดข่าว (10368)
     
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับ"ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์"


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงษ์ แสนศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนิสิตผู้ได้รับ "ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์" ซึ่งได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้ นายพุฒิพงษ์ แสนศรี เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่นพากเพียรและสร้างสรรค์ พร้อมเป็นแบบอย่างด้านการออกแบบให้กับเพื่อนและนิสิตรุ่นน้อง

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
Credit ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9624)
     

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส จัดชุดปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในนามขององค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับมอบข้าวสาร  จำนวน 300 กิโลกรัม จาก ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ดกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ และกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม  และเป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2563  ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

โดยข้าวสารจำนวนนี้  จะได้นำไปสนับสนุนโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19  ซึ่งจะได้จัดชุดปันน้ำใจ  และสมทบในการประกอบอาหาร  แ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9631)
     

มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
วันนี้ (6 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับมอบข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนา  คณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เจ้าของโรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด  โดยจะนำไปเติมตู้ปันสุขหอพักนิสิต ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และ เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด -19 แก่นิสิตได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท แก่ผู้นำองค์กรนิสิต
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9637)
     

เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท แก่ผู้นำองค์กรนิสิต
 
พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรม เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท แก่ผู้นำองค์กรนิสิต เพื่อนำไปจัดโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : สภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสารจำนวน 130 กิโลกรัม
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (9638)
     

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสารจำนวน 130 กิโลกรัม พร้อมสิ่งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้นำองค์กรนิสิต
 
ในวันศุกร์ 3 กันยายน 2564 พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง เมตตามอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ข้าวสาร 130 กิโลกรัม พร้อมสิ่งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้นำองค์กรนิสิต เพื่อนำไปจัดโครงการองค์กรนิสิตปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246