กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เน‚เธ”เธ”เน€เธ”เนˆเธ™

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคนดีศรีสยาม ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7256)
     

คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส รับโล่รางวัล "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์ คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างให้เข้ารับรางวัล "คนดีศรีสยาม" ประจำปีพุทธศักราช 2560 สาขา นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารศึกษาดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

โดยเข้ารับรางวัลจาก พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยโครงการ และประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ "รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน" และสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
รายละเอียดข่าว (7097)
     

อาจารย์ มมส รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยมีชื่อ “พันธุศาสตร์ประชากรของแมลงวันผลไม้ Bactrocera Cucurbitae (Coquillett) ในประเทศไทย” จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 2-4...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 8
  ชื่อ - นามสกุล :
        วง MSU Stage Band มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        ดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (6783)
     

MSU Stage Band ชนะเลิศการประกวด “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 8 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.50 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และ นิสิต วง MSU Stage Band มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลพระราชทานและทุนการศึกษา 50,000 บาท ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        ศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6557)
     

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จากชิ้นงานประติมากรรม ‘ชีวิตที่เสียสมดุล’ และส่งผลให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม จากรางวัล 2 เหรียญทองรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ (ปี 2547 และ 2559) และ 2 เหรียญเงิน (ปี 2552 และ 2554)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลให้บริการเครื่องช่วยฟังได้มาตรฐาน
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทย์ศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6524)
     

โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับรางวัล "หน่วยบริการที่ให้บริการ กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังมีคุณภาพได้มาตรฐาน"


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน นำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในสาขาหู คอ จมูก เพื่อยกระดับความรู้ให้ทันสมัยและได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

นอกจากนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ โรงพยาบาลสุทธาเวช (ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม) เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่ให้บริการ กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสยามไอยรา เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
รายละเอียดข่าว (6410)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัล “สยามไอยรา” เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น รับรางวัลสาขาบุคคลตัวอย่างดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลสาขานักบริหารและผู้นำองค์กรดีเด่น 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6350)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัล “พิฆเนศวร” รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “พิฆเนศวร” ประเภทบุคคล สาขาผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น” ในงานพิธีมอบรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 

รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประดับเข็มกระเป๋ากระสุนคันชีพฯ (ราชวัลลภ ร.1 รอ.)
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6331)
     

รองอธิการบดี มมส รับมอบประดับเครื่องหมายแหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพฯ 
(ราชวัลลภ ร.1 รอ.)

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบประดับเครื่องหมายแหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ในลำดับที่ 93 ในฐานะผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ส่วนร่วมมาโดยตลอด กอปรทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246