ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
   มมส จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 มมส จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ
   มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 Tourism and Hotel Management Fair 2020 (THM FAIR) มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 ...
   มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการรถจักรยานและมอเตอร...
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดเสวนา “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดเสวนา “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน : เทคโนโล...
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพท...
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
   มมส จัดงาน 14 กุมภา 4 คู่วิวาห์บนหลังไดโนเสาร์ มมส จัดงาน 14 กุมภา 4 คู่วิวาห์บนหลังไดโนเสาร์
   Digital Learning Park : DLP Digital Learning Park : DLP
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเ...  
   มมส ป้องกันการติดเชื้อ “ไวรัสโ...  
   วันใหม่ไทยพีบีเอส : ม.มหาสารคา...  
   เที่ยงทันข่าว : มหาสารคามสอนเด...  
   ESSEC Fitness : เอสเซ็ค ฟิตเนส  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญ...  
   มมส จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิช...  
   มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิช...  
   มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิ...  
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ...  
   มมส จัดงาน 14 กุมภา 4 คู่วิวาห์บนหล...  
   Digital Learning Park : DLP  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246