วีดิทัศน์ : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์สอบ IELTS มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์สอบ IELTS
   มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่งหมื่นยืนยันสิทธิ์  เรียนต่อรอบแรก มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่งหมื่นยืนยันสิทธิ์ เรียนต่อรอบแรก
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส
   มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน...
   มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน)
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย)
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคล...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว...  
   มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่ง...  
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   วีดิทัศน์ : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภา...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ  
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทา...  
   มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่งหมื่น...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเด...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโน...  
   มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนน...  
   มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูก...  
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ...  
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246