มมส ชวนชมหุ่นฟาง “น้องกระต่ายปรารถนา” จากวัสดุท้องถิ่นอีสาน สร้างคุณค่าผลงานทัศนศิลป์ มมส ชวนชมหุ่นฟาง “น้องกระต่ายปรารถนา” จากวัสดุท้องถิ่นอีสาน สร้างคุณค่าผลงานทัศน...
   หมอลำจีนแห่งภาคอีสาน “แพรวา” นิสิตจีน ม.มหาสารคาม หมอลำจีนแห่งภาคอีสาน “แพรวา” นิสิตจีน ม.มหาสารคาม
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
   ทำไมต้องมีดอกโน และธุงใยแมงมุม ในงานบุญผะเหวด ? ทำไมต้องมีดอกโน และธุงใยแมงมุม ในงานบุญผะเหวด ?
   บรรยากาศประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยากาศประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเ...
   ถ่ายทอดสด : มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ม.มหาสารคาม 2566 (10 มี.ค. 66) ถ่ายทอดสด : มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ม.มหาสารคาม...
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566 ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ประเพณีบุญผะเหวดฯ มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ประเพณีบุญผะเหวดฯ
   ถ่ายทอดสด : มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ม.มหาสารคาม 2566 (9 มี.ค. 66) ถ่ายทอดสด : มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ม.มหาสารคาม...
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   Spotlight MSU : EP 2/2566 (มกร...  
   มมส ปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เ...  
   มมส แห่อัญเชิญเครื่องสักการะ เ...  
   มมส สานประเพณีฮีตเดือน 4 เรียน...  
   ถ่ายทอดสด : มรดกทางวัฒนธรรม ฮี...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ชวนชมหุ่นฟาง “น้องกระต่ายปรารถน...  
   หมอลำจีนแห่งภาคอีสาน “แพรวา” นิสิตจ...  
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ป...  
   ทำไมต้องมีดอกโน และธุงใยแมงมุม ในงา...  
   บรรยากาศประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ...  
   ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส ร่วมแห่กัณฑ์หลอ...  
   ถ่ายทอดสด : มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเ...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเห...  
   ถ่ายทอดสด : มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246