มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อาคารบรมราชกุมารี มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อาคารบรมราชกุมารี
   ก้าวต่อไป มมส : มมส จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง COVID-19 ดูแลใกล้ชิด SAVE นิสิตให้ปลอดภัย ก้าวต่อไป มมส : มมส จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง COVID-19 ดูแลใกล้ชิด SAVE ...
   นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...
   ก้าวต่อไป มมส : ยกระดับปรับแผนรับมือ สู้ภัย COVID-19 ร่วมใส่ใจดูแลให้ทุกคนปลอดภัย ก้าวต่อไป มมส : ยกระดับปรับแผนรับมือ สู้ภัย COVID-19 ร่วมใส่ใจดูแลให้ทุกคนปลอดภั...
   มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ” มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ”
   หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มมส นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/นวัตกรรมการให้บริการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มมส นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/นวัตกรรมก...
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
   ควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง
   10 ชิ้น มีไว้อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19 10 ชิ้น มีไว้อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19
    กองการเจ้าหน้าที่ มมส “พัฒนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมทำผลงานและเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” กองการเจ้าหน้าที่ มมส “พัฒนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมทำผลงานและเส้นทางสู่ตำแหน่งท...
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ส่งกำลังใจ ในสถานการณ์ COVID-1...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว...  
    กองการเจ้าหน้าที่ มมส “พัฒนาค...  
   10 ชิ้น มีไว้อุ่นใจ ปลอดภัย ห่...  
   ควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ชุดตรวจโค...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อ...  
   ก้าวต่อไป มมส : มมส จัดตั้งศูนย์ประ...  
   นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ ...  
   ก้าวต่อไป มมส : ยกระดับปรับแผนรับมื...  
   มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMN...  
   หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ม...  
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มม...  
   ควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้...  
   10 ชิ้น มีไว้อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกล...  
    กองการเจ้าหน้าที่ มมส “พัฒนาคณาจาร...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246