น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิ...
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 4 มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 4
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12
   มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (...
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรับรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรับรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5
   มมส จัดประชุมสรรหาประธานและคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ มมส จัดประชุมสรรหาประธานและคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวั...
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม
   มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง...  
   UIC มมส จัดงาน NESP Innovation...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้นที่ช...  
   มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุ...  
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจท...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื่อมความสัม...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรม...  
   มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโร...  
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรับรายง...  
   มมส จัดประชุมสรรหาประธานและคณะอนุกร...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยา...  
   มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ หั...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246