มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาค...
   VOICE OF MSU :   ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน” VOICE OF MSU : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวป...
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019)
   Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ) Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ)
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 4) ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 4)
   E4S After School : EP.4 (การเข้าสังคมแบบสากล) E4S After School : EP.4 (การเข้าสังคมแบบสากล)
   ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มมิถุนายน 2563 ยกเลิกแบบอาเซียน ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มมิถุนายน 2563 ยกเลิกแบบอา...
   วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป...
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 3) ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 3)
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 2) ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 2)
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   Everything English : EP.5 (Fit...  
   E4S After School : EP.1 (การเข...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือ...  
   VOICE OF MSU : ฮีตเดือน 4 ประเพณี...  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “...  
   Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ)  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
   E4S After School : EP.4 (การเข้าสัง...  
   ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภ...  
   วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิ...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246