มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 54 ปี มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 54 ปี
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 54 ปี มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 54 ปี
   มมส ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 มมส ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชก...
    มมส ร่วมกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จัดบรรยาย “เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร – Why do we go to music festivals” มมส ร่วมกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จัดบรรยาย “เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร – Why do...
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566 มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566
   มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 1) มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับขอ...
   กองกิจการนิสิต มมส จัดสานเสวนาร่วมกับผู้นำองค์กรนิสิต (MSU Student Club House) กองกิจการนิสิต มมส จัดสานเสวนาร่วมกับผู้นำองค์กรนิสิต (MSU Student Club House)
   Spotlight MSU : EP 11 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565) Spotlight MSU : EP 11 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)
   ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มมส ชูสวนเด็กสุทธาเวช (Day Care) พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มมส ชูสวนเด็กสุทธาเวช (Day Care) พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณ...
   มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ส่งมอบห้อง ARCH Co-working Spa...  
   มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลย...  
   ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มมส...  
   Spotlight MSU : EP 11 (ตุลาคม ...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดสานเสวนา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องใน...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ...  
   มมส ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายบัง...  
    มมส ร่วมกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จัด...  
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำ...  
   มมส ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดสานเสวนาร่วมก...  
   Spotlight MSU : EP 11 (ตุลาคม - พฤศ...  
   ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มมส ชูสว...  
   มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรน...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246