มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ” มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่ 10” คณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่ 1...
   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for...
   คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกกายภาพบำบัด
   มมส สอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564 มมส สอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
   มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2564 “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564-2565” มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2564 “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก ...
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564 มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564
   พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สำเร็จนิรันดร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สำเร็จนิรันดร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศ...
   มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สื...  
   ลอยกระทง มมส 2563 มอน้ำชีเอ้กร...  
   บรรยากาศ ประเพณีลอยกระทง มหาวิ...  
   วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยม...  
   มมส ต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน (H.E...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้...  
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดกิ...  
   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดคลินิกแพทย์แผ...  
   มมส สอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เร...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเด...  
   มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย...  
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำ...  
   พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น...  
   มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246