มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคน...
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560
   ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ รำโทนกันทรวิชัย ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ รำโทนกันทรวิชัย
   มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0
   เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   รายการ คลีนิคสร้างสุข : การเจ็บป่วยทางจิต รายการ คลีนิคสร้างสุข : การเจ็บป่วยทางจิต
   โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตกรุงเวลลิงตัน และผู้เชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด์ มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตกรุงเวลลิงตัน และผู้เชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด์
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบร...  
   NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส กา...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมห...  
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติง...  
   รายการ เก็บตก มมส (29 พฤษภาคม ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ...  
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดกา...  
   ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ รำ...  
   มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOU...  
   เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลั...  
   รายการ คลีนิคสร้างสุข : การเจ็บป่วย...  
   โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต...  
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนั...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตกรุงเวลลิงต...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246