VOICE OF MSU : โครงการการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์ในชุมชน เพื่อพัฒนาอาหารจากข้าวในชุมชน VOICE OF MSU : โครงการการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์ในชุมชน เพื่อพัฒนาอ...
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560
   วีดิทัศน์ :  แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทปอ) วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทปอ)
   นักข่าวพลเมือง : กำจัดวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS  (12 ส.ค. 60) นักข่าวพลเมือง : กำจัดวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสา...
   มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2560 มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2560
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรือง 2,200 ต้น ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรือง 2,200 ต้น ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
   ข่าวนอกลู่ : ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ : ช่อง 3  (17 ส.ค. 60) ข่าวนอกลู่ : ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ : ช่อง 3 (17 ส.ค. 60)
   มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.๙ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.๙
   มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
   มมส จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” มมส จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม”
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่...  
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admi...  
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวั...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   VOICE OF MSU : โครงการการสร้างนักพั...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสาร...  
   นักข่าวพลเมือง : กำจัดวัชพืชเร่งระบ...  
   มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเร...  
   ข่าวนอกลู่ : ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยวว...  
   มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้...  
   มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบ...  
   มมส จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246