มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health” มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges...
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส...
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
   มมส จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์คนไทยอนุรักษ์กระบือให้คงอยู่คู่ประเทศไทย มมส จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์คนไทยอนุรักษ์กระบือให้คงอยู่คู่ประเทศไทย
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
   กองแผนงาน มมส จัดประชุมทดสอบการใช้งานระบบ MIS ด้านการเงินจ่าย กองแผนงาน มมส จัดประชุมทดสอบการใช้งานระบบ MIS ด้านการเงินจ่าย
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
   นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง...  
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ ...  
   ชาว มมส ร่วมกันกำจัดวัชพืชตามแ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Ve...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้โ...  
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้...  
   มมส จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   กองแผนงาน มมส จัดประชุมทดสอบการใช้ง...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246