8 New Normal วิถีชีวิตใหม่ 8 New Normal วิถีชีวิตใหม่
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ใช้หมอลํากลอนและหนังประโมทัย เป็นสื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ใช้หมอลํากลอนและหนังประโมทัย เป็นสื่อพื้นบ้...
   มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด...
   มมส ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 2563 มมส ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 2563
   ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19
   มมส เปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) รพ.สุทธาเวช มมส เปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) รพ.สุทธาเวช
   มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย)
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน)
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ถวายราชสักการะและลงนามถวาย...  
   มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ...  
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีส...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว...  
   8 New Normal วิถีชีวิตใหม่  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   8 New Normal วิถีชีวิตใหม่  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเด...  
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มม...  
   มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเ...  
   มมส ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร...  
   ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ C...  
   มมส เปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล ...  
   มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพ...  
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ...  
   social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246