มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค” Research to Market: R2M มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค” Research to Market: R2M
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม จ.มหาสารคาม มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม จ.มหาสารคาม
   VOICE OF MSU : กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 VOICE OF MSU : กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
   มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-Con 2019 มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-Con 2019
   มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บรรยาย “ความสัมพันธ์ ไทย –สหรัฐอเมริกา ครบครอบ 200 ปี” มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บรรยาย “ความสัมพันธ์ ไทย –สหรัฐอเมริกา ครบครอบ ...
   มมส จัดละครเกาหลี เรื่อง “จันทราโอบตะวัน” มมส จัดละครเกาหลี เรื่อง “จันทราโอบตะวัน”
   Everything English : EP.3 (สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม) Everything English : EP.3 (สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึ...
   มมส ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มมส ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
   มมส จัดมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2018 มมส จัดมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2018
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอ...  
    มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพก...  
   ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อ...  
   วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเที...  
   ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์...  
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพา...  
   VOICE OF MSU : กฐินพระราชทาน ประจำป...  
   มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประย...  
   มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บร...  
   มมส จัดละครเกาหลี เรื่อง “จันทราโอบ...  
   Everything English : EP.3 (สนามกีฬา...  
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเ...  
   มมส ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ป...  
   มมส จัดมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246