สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ กับคณาจารย์ สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิ...
   ศูนย์ประกันฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ (สายสนับสนุน) ประสบการณ์ทำงานจากวันวาน...สู่วันนี้ ศูนย์ประกันฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอา...
   กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน” กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบู...
   มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสว...
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
   มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉ...
   มมส จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มมส จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส...
   มมส ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว มมส ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงา...
   มมส จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” มมส จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ...
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จา...  
   เที่ยงทันข่าว : "เซรั่มมันแกว...  
   ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดน...  
   ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดน...  
   ตามหาน้องปี 1  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ย...  
   ศูนย์ประกันฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่...  
   กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบรมเชิ...  
   มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบา...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเด...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จ...  
   มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด...  
   มมส จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น...  
   มมส ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดม...  
   มมส จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246