มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023 มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการกุศล MSU NIGHT RUN 2023 แลน-ปัน-ฮัก : ช่อง 3HD  (16 ก.ย. 66) ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการกุศล MSU NIGHT RUN 2023 แลน-ปัน-ฮัก : ช่อง 3HD...
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แลน-ปัน-ฮัก รายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และทุนการศึกษานิสิต มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แลน-ปัน-ฮัก รายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แล...
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566 มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบฯ การต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption ครั้งที่ 2 มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบฯ การต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital ...
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contemporary Art 2023 มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contemporary Art 2023
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เรื่อง พลิกชีวิตลิขิตช้อนทอง มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เรื่อง พลิกชีวิตลิขิตช้อนทอง
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 39 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG เรียน เล่น งาน อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 39 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้...
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world  open universe ประจำปี 2566 มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world open universe ประจำปี 2566
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิ...
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการก...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางว...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤ...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contempor...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เร...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246