VOICE OF MSU :  Global Citizenship Camp 2017 VOICE OF MSU : Global Citizenship Camp 2017
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู...
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุ...
   VOICE OF MSU :  การบริหารจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
   มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน
   มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา
   ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรัก...  
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพ...  
   มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนกา...  
   VOICE OF MSU : โครงการอีสาน-อ...  
   นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   VOICE OF MSU : Global Citizenship ...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาต...  
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรม...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission...  
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์...  
   VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะก...  
   มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน  
   มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา  
   ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246