มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (รุกขกรรมขั้นต้น) รุ่นที่ 1 มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (รุกขกรรมขั้นต้น) รุ่นที่ 1
   งานวิจัยและนวัตกรรม มมส (Research Innovation MSU) ตรีผลา งานวิจัยและนวัตกรรม มมส (Research Innovation MSU) ตรีผลา
   มมส ร่วมพิธีครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มมส ร่วมพิธีครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ก...
   มมส จัดอบรมการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ) มมส จัดอบรมการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ)
   มมส จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) มมส จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
   Spotlight MSU : EP 4/2566 (มีนาคม - เมษายน 2566) Spotlight MSU : EP 4/2566 (มีนาคม - เมษายน 2566)
   มมส จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ) มมส จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่อ...
   มมส เปลี่ยนพื้นที่รกร้าง สู่พื้นที่พักผ่อน มมส เปลี่ยนพื้นที่รกร้าง สู่พื้นที่พักผ่อน
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดการแข่งขัน MSU BCG Business Model Pitching Competition สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดการแข่งขัน MSU BCG Business Model Pitching Competition
   ม่วนซื้น โฮแซว สงกรานต์ มมส บ้านเฮา ม่วนซื้น โฮแซว สงกรานต์ มมส บ้านเฮา
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการก...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางว...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤ...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contempor...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เร...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246