VOICE OF MSU :  20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   อธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” อธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่...
   มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณ...
   Everything English : EP.4 (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) Everything English : EP.4 (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   มมส ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล มมส ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล
   อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2562
   VOICE OF MSU :  นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Best startup project (idea) VOICE OF MSU : นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa) ได้รับรางวัลชน...
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
   วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ His Imperial Highness Prince Akishino of Japan วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ His Imperial Highness Prince Akishino of Japan
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห...  
   มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟัง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คลินิกนักกฏหมาย : EP.1 เก็บของได้ ท...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ป...  
   ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส แถลงข่าวเตรียมพร...  
   มมส ต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 1...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   ชาว มมส ร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวั...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246