รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 13
   ครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มมส ครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มมส
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557 มมส ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558 มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558
   รายการ เก็บตก มมส (21 พ.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (21 พ.ย. 57)
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน คอนเสิร์ตไทยแลนด์ 2557 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน คอนเสิร์ตไทยแลนด์ 2557
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม
   ชาว มมส ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2557 ชาว มมส ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2557
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนาวิชาการ “วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการก้าวสู่ AEC” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนาวิชาการ “วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการก้าว...
หน้าที่ : « 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจก...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบร...  
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประช...  
   MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชากา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ...  
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห...  
   มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอ...  
   เกาะกระแสไปกับ MSUTV (เชียร์กีฬาไม่...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จั...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246