รายการ เก็บตก มมส (8 ส.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (8 ส.ค. 57)
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ
   มมส “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส” มมส “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส”
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดสัมมนาวิชาการ “มนุษย์-สังคม” NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดสัมมนาวิชาการ “มนุษย์-สังคม”
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556
   รายการ เก็บตก มมส (1 ส.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (1 ส.ค. 57)
   รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : การจัดฝึกอบรมการทำธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน NBT สัมภาษณ์สด มมส ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
   มมส จัดฝึกอบรมการทำธุรกิจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก มมส จัดฝึกอบรมการทำธุรกิจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก
หน้าที่ : « 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการบรรพชาหมู่ในพระร...  
   มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ...  
   กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำป...  
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักก...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   เที่ยงวันทันเหตุการณ์ : เกี่ยวข้าวแ...  
   สถานีวิทยุ มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเร...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   เรื่องพลบค่ำ : ม.มหาสารคาม แต่งแฟนซ...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   วีดิทัศน์ : ลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทย...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   VOICE OF MSU : สวนครูผู้เรียน  
   เที่ยงเปิดประเด็น : ม.มหาสารคาม แปร...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246