มมส จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ มมส จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน IT DAY ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน IT DAY ครั้งที่ 10
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส "เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด Smart Tourism Ce...
   กองบริการการศึกษา มมส พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา มมส พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
   รายการ เก็บตก มมส (3 ต.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (3 ต.ค. 57)
   ครบรอบ 8 ปี สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 8 ปี สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มมส จัดงานวันมหิดล “ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” มมส จัดงานวันมหิดล “ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”
   รายการ เก็บตก มมส (26 ก.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (26 ก.ย. 57)
   MSU HEAD LINE NEWS สิงหาคม - กันยายน 2557 MSU HEAD LINE NEWS สิงหาคม - กันยายน 2557
   โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ (ตอน 1/5) โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ (ตอน 1/5)
หน้าที่ : « 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดอบรม ...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดเสวนา “...  
   พิธีปิดราชพฤกษ์เกมส์  
   เปิดนิทรรศการครบรอบ 50 ปี มหาว...  
   เช้าชวนคุย : ม.มหาสารคามมอบโล่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ป...  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตั...  
   มมส สืบสาน “ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่...  
   มมส จัดเวทีเสวนา”หนุ่มสาวผู้(ไม่ทน)...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   เกษตรสร้างชาติ : สมาร์ท ดี ฟาร์มเมอ...  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จั...  
   สอนรำถวายพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธ...  
   ท่ารำถวายพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246