NBT สัมภาษณ์สด มมส ผลิตแอลกอฮอลล์จากข้าวเสื่อมสภาพ NBT สัมภาษณ์สด มมส ผลิตแอลกอฮอลล์จากข้าวเสื่อมสภาพ
   รายการเวทีชุมชน ทางช่อง NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการบ้านเติมรัก (ษ์) ช่วยเหลือผู้พิการ รายการเวทีชุมชน ทางช่อง NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการบ้านเติมรัก (ษ์) ช่วยเหลือผู...
   มมส มอบใบประกาศนียบัตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ฯ รุ่นที่ 5 มมส มอบใบประกาศนียบัตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ฯ รุ่นที่ 5
   มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
   มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 46 ปี มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 46 ปี
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556
   มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556 มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556
   NBT สัมภาษณ์สด นิสิต มมส เข้าร่วมการแข่งขันรถสูตร 1 TSAE Auto Challenge 2013-14 Student Formula NBT สัมภาษณ์สด นิสิต มมส เข้าร่วมการแข่งขันรถสูตร 1 TSAE Auto Challenge 2013-14 ...
   พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน­ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มมส พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน­ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มมส
   มมส จัดงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั­ว มมส จัดงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั­ว
หน้าที่ : « 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : โครงการอีสาน-อ...  
   นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิ...  
   รายการ เก็บตก มมส (26 มิถุนายน...  
   VOICE OF MSU : นิสิตสาขาวิศวกร...  
   นิสิต บุคลากร ม.มหาสารคาม ร่วม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายว...  
   มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งท...  
   VOICE OF MSU : Global Citizenship ...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาต...  
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรม...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission...  
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์...  
   VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะก...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246