มมส จัดโครงการเสริมสร้างพลังชีวิตพิชิตปัญหาในวัยรุ่น มมส จัดโครงการเสริมสร้างพลังชีวิตพิชิตปัญหาในวัยรุ่น
   ชาว มมส ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ชาว มมส ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
   มมส จัดโครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำปี 2557 มมส จัดโครงการกำกับติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำปี 2557
   รายการ เก็บตก มมส (24 ต.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (24 ต.ค. 57)
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงาน Hospitality Fair ครั้งที่ 3 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงาน Hospitality Fair ครั้งที่ 3
   มมส ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดบ้านนาสีนวน มมส ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดบ้านนาสีนวน
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
   NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด
   รายการ เก็บตก มมส (10 ต.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (10 ต.ค. 57)
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส พร้อมภาคีเครือข่ายค้าน พรบ.ยาฉบับใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มมส พร้อมภาคีเครือข่ายค้าน พรบ.ยาฉบับใหม่
หน้าที่ : « 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจก...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบร...  
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประช...  
   MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชากา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ...  
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห...  
   มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอ...  
   เกาะกระแสไปกับ MSUTV (เชียร์กีฬาไม่...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จั...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246