NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ
   มมส จัดพิธีพุทธาภิเษก และพิธีเบิกเนตรพระพุทธกันทรวิชัย พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ มมส จัดพิธีพุทธาภิเษก และพิธีเบิกเนตรพระพุทธกันทรวิชัย พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ...
   มมส ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน มมส ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557
   รายการ เก็บตก มมส (4 ก.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (4 ก.ค. 57)
   รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : โครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2557
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ มมส จัดพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐาน...
   จังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีเสวนา จังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีเสวนา
   มมส จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มมส จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต
หน้าที่ : « 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการบรรพชาหมู่ในพระร...  
   มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ...  
   กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำป...  
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักก...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   เที่ยงวันทันเหตุการณ์ : เกี่ยวข้าวแ...  
   สถานีวิทยุ มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเร...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   เรื่องพลบค่ำ : ม.มหาสารคาม แต่งแฟนซ...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   วีดิทัศน์ : ลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทย...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   VOICE OF MSU : สวนครูผู้เรียน  
   เที่ยงเปิดประเด็น : ม.มหาสารคาม แปร...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246