มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556 มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556
   NBT สัมภาษณ์สด นิสิต มมส เข้าร่วมการแข่งขันรถสูตร 1 TSAE Auto Challenge 2013-14 Student Formula NBT สัมภาษณ์สด นิสิต มมส เข้าร่วมการแข่งขันรถสูตร 1 TSAE Auto Challenge 2013-14 ...
   พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน­ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มมส พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน­ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มมส
   มมส จัดงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั­ว มมส จัดงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั­ว
   มมส ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 มมส ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
   พิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 มมส จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40
   งานเดิน-วิ่ง มมส-มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 งานเดิน-วิ่ง มมส-มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ
   มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Canberra, Australia มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Canberra, Australia
หน้าที่ : « 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนส...  
   คณะผู้ร่วมประชุม ทปอ. เยี่ยมชม...  
   มมส “โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ...  
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560)  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการ...  
   มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเป...  
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการปร...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหว...  
   มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246