รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : ดอนปู่ตา
   รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57)
   1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556
   มมส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบ GMP และ HACCP แก่นิสิต มมส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบ GMP และ HACCP แก่นิสิต
   มมส จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557 มมส จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557
   พิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มมส พิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มมส
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดอบรมฯนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจั­ดการลุ่มแม่น้ำโขง คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดอบรมฯนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจั­ดการลุ่มแม่น้ำโ...
    NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำฯ NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นิเวศวิทยาพื้นที่...
   มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University
หน้าที่ : « 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ม.มหาสารคาม ทดสอบผลการพัฒนารถต...  
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผล...  
   นิสิต มมส จัดกิจกรรม MSU walki...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงก...  
   เรื่องเล่าเช้านี้ : อาจารย์ ม....  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ R...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   VOICE OF MSU : MSU NO SMOKING  
   มมส จัดนิทรรศการหมุนเวียนชุด “ของสะ...  
   VOICE OF MSU : คอนเสิร์ต ณ สยาม ท่อ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมม...  
   ตักสิลาวาไรตี้ : อู่เรือยาวช่างอินท...  
   มมส ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ...  
   คลีนิคสร้างสุข : โรคสมองเสื่อม  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246