มมส จัดงานวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปี 2556 มมส จัดงานวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปี 2556
   มมส จัดโครงการแสดงดนตรีคลาสสิคและบทกวีภาษาอังกฤษ (Music and Poetry Night) มมส จัดโครงการแสดงดนตรีคลาสสิคและบทกวีภาษาอังกฤษ (Music and Poetry Night)
   มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15 (Senior Project in Music 15th “Concertare”) มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15 (Senior Project in Music 15th “Concerta...
   มมส จัดโครงการเทศกาลละครเมืองคาม ตอน “มดสร้างโลก” มมส จัดโครงการเทศกาลละครเมืองคาม ตอน “มดสร้างโลก”
   มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนานาชาติ (A Day for MSU International Students : Touching Thai Cultures) มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนานาชาติ (A Day for MSU International Students...
   มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ” มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ”
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล
   ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557 มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณ...
หน้าที่ : « 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการบรรพชาหมู่ในพระร...  
   มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ...  
   กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำป...  
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักก...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   เที่ยงวันทันเหตุการณ์ : เกี่ยวข้าวแ...  
   สถานีวิทยุ มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเร...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   เรื่องพลบค่ำ : ม.มหาสารคาม แต่งแฟนซ...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   วีดิทัศน์ : ลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทย...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   VOICE OF MSU : สวนครูผู้เรียน  
   เที่ยงเปิดประเด็น : ม.มหาสารคาม แปร...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246