มมส ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการบ้านเติมรัก(ษ์) มมส ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการบ้านเติมรัก(ษ์)
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดนัดพบตลาดงาน NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดนัดพบตลาดงาน
   พิธีส่ง -- รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส พิธีส่ง -- รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส
   มมส ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลร­ัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มมส ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลร­ัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
   มมส จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18 มมส จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18
   มมส จัดกิจกรรมชวนเด็กเบิ่งกะปอมยักษ์ทะลุจอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มมส จัดกิจกรรมชวนเด็กเบิ่งกะปอมยักษ์ทะลุจอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ผลิตแอลกอฮอลล์จากข้าวเสื่อมสภาพ NBT สัมภาษณ์สด มมส ผลิตแอลกอฮอลล์จากข้าวเสื่อมสภาพ
   รายการเวทีชุมชน ทางช่อง NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการบ้านเติมรัก (ษ์) ช่วยเหลือผู้พิการ รายการเวทีชุมชน ทางช่อง NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการบ้านเติมรัก (ษ์) ช่วยเหลือผู...
   มมส มอบใบประกาศนียบัตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ฯ รุ่นที่ 5 มมส มอบใบประกาศนียบัตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ฯ รุ่นที่ 5
   มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
หน้าที่ : « 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ม.มหาสารคาม ทดสอบผลการพัฒนารถต...  
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผล...  
   นิสิต มมส จัดกิจกรรม MSU walki...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงก...  
   เรื่องเล่าเช้านี้ : อาจารย์ ม....  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ R...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   VOICE OF MSU : MSU NO SMOKING  
   มมส จัดนิทรรศการหมุนเวียนชุด “ของสะ...  
   VOICE OF MSU : คอนเสิร์ต ณ สยาม ท่อ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมม...  
   ตักสิลาวาไรตี้ : อู่เรือยาวช่างอินท...  
   มมส ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ...  
   คลีนิคสร้างสุข : โรคสมองเสื่อม  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246