มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University
   NBT มมส สัมภาษณ์สด ประกวดหนังสั้น MSU-EGAT 2014 Short Film Award NBT มมส สัมภาษณ์สด ประกวดหนังสั้น MSU-EGAT 2014 Short Film Award
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความสำเร็จของกิจกรรมฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความสำเร็จของกิจกรรมฯ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ศึกษามาตรการเชิงรุกและรับส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่อาเซียน NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ศึกษามาตรการเชิงรุกและรับส่งเสริมสินค้...
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม
   การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่33 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่33
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ปี 2557 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ปี 2557
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
   อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี 2557 อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ...
   มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
หน้าที่ : « 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโคร...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรร...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะ...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการ ...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ...  
   มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Sha...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   เช้า-ข่าว 7 สี : นักวิจัยค้นพบไหมพั...  
   มมส จัดโครงการติดตามนิเทศนักเรียนทุ...  
   พิธีมอบงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย...  
   ปากท้องต้องรู้สุดสัปดาห์ : ไหมพันธุ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246