มมส แถลงข่าวเชิญชวนประกวดหนังสั้นนานาชาติ E-San Short Film ลุ่มน้ำโขง 2013 มมส แถลงข่าวเชิญชวนประกวดหนังสั้นนานาชาติ E-San Short Film ลุ่มน้ำโขง 2013
   มมส จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต­้น เรื่อง มมส จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต­้น เรื่อง
   มมส จัดโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอ­าคารสูง อาคารบรมราชกุมารี มมส จัดโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอ­าคารสูง อาคารบรมราชกุมารี
   มมส จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ มมส จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ
   นิสิตคณะการบัญชีคว้ารางวัล Social enterprise Project นิสิตคณะการบัญชีคว้ารางวัล Social enterprise Project
   ศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทาน ศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทาน
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย­ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกลุ่มประเทศอ­าเซียน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย&#...
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ละครเวทีของไทย ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มมส จัดโครงการบริการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ละครเวทีของไทย ยุคหลังสงครามโลกคร...
   หนึ่งทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส กับการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ ในจังหวัดมหาสารคามฯ หนึ่งทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส กับการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ ในจังหวัดมหาสารคามฯ
   งาน IT DAY ครั้งที่ 9 งาน IT DAY ครั้งที่ 9
หน้าที่ : « 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   เที่ยงเปิดประเด็น : ม.มหาสารคา...  
   VOICE OF MSU : สวนครูผู้เรียน  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   วีดิทัศน์ : ลงแขกเกี่ยวข้าว มห...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  
   ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสา...  
   รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัย...  
   รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหา...  
   วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมห...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 5...  
   มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดกิจกรรม “โครง...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246