มมส จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มมส จัดโครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เปิดสวนป่ามหาสนุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เปิดสวนป่ามหาสนุก
   รายการ เก็บตก มมส (27 มิ.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (27 มิ.ย. 57)
   MSU HEAD LINE NEWS พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 MSU HEAD LINE NEWS พฤษภาคม - มิถุนายน 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการปั่นลดโลกร้อน NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการปั่นลดโลกร้อน
   มมส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มมส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
   มมส จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   สะเก็ดข่าว : มมส จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สะเก็ดข่าว : มมส จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มมส พัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน มมส พัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
หน้าที่ : « 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดบรรยายเพื่อความรู้ความเ...  
   มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภา...  
   มมส จัดพิธีถวายราชสักการะพระบา...  
   มมส ร่วมจัดอบรมยกระดับร้านค้าธ...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะ...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พ...  
   มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 25...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส พัฒนาบุคลากร “ห...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246