มมส จัดโครงการ มมส จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
   มมส จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเขียนแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มมส จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเขียนแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิอุดมศึกษาแห่...
   มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียน มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียน
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 มมส จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑ...
   รายการ เก็บตก มมส (22 ส.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (22 ส.ค. 57)
   มมส ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” มมส ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
   มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา” มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา”
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดการแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา Quadrotor รอบชิงชนะเลิศ NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดการแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญา Quadrotor รอบชิงชนะเลิศ
หน้าที่ : « 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีล...  
   นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ย...  
   มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2561  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิช...  
   มมส เปิดเส้นทาง MSU Save Speed...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนราย...  
   เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทร...  
   50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเ...  
   มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี ม...  
   ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถว...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246