มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557 มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557
   มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสู­ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสู­ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่...
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing เพื่อการเป็นนักการตลาดมืออาชีพรุ่นใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing เพื่อการเป็นนักการตล...
   มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19 มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19
   มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดม­หาสารคาม ครั้งที่ 14 มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดม­หาสารคาม ครั้งที่ 14
   มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสาน­ในทศวรรษหน้า มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสาน­ในทศวรรษหน้า
   มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด­แรงงาน ประจำปี 2557 กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด­แรงงาน ประจำ...
หน้าที่ : « 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นส...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรร...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนัก...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึก...  
   นิสิต มมส ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปร...  
   1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส ผนึก 3 คณะปร...  
   ทุกทิศทั่วไทย : มหาวิทยาลัยมหาสารคา...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รุ่น เสือดาว 1...  
   บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส น่า...  
   มมส จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉล...  
   เปิดประเพณีประชุมเชียร์ มมส ประจำปี...  
   ตระเวนข่าว 3 : มหาสารคาม ปรับปรุงพั...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246