มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556
   NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมจัดงานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 12 NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมจัดงานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 12
   NBT สัมภาษณ์สด มมส 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : การประมงน้ำจืด NBT สัมภาษณ์สด มมส 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : การประมงน้ำจืด
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงร­ะดับภาคและระดับจังหวัดฯ คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงร­ะดับภาคและระดับ...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม NBT สัมภาษณ์สด มมส การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม
   NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส เตรียมพร้อมจัดงาน NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส เตรียมพร้อมจัดงาน
   มมส จัดโครงการด๊อกเตอร์เกี่ยวข้าวกับชาวนาชั้นนํา. มมส จัดโครงการด๊อกเตอร์เกี่ยวข้าวกับชาวนาชั้นนํา.
   NBT สัมภาษณ์สด มมส คิดค้นเครื่องทอผ้าไฮเทคนำความรู้สู่ชุมชน NBT สัมภาษณ์สด มมส คิดค้นเครื่องทอผ้าไฮเทคนำความรู้สู่ชุมชน
   ทีมสำรวจบรรพชีวินวิทยา มมส ร่วมสำรวจไดโนเสาร์ ณ แดนมังกร ทีมสำรวจบรรพชีวินวิทยา มมส ร่วมสำรวจไดโนเสาร์ ณ แดนมังกร
   Thai PBS นำเสนอสกู๊ปพิเศษ Thai PBS นำเสนอสกู๊ปพิเศษ
หน้าที่ : « 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันว...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเท...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร สก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหา...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ...  
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห...  
   มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอ...  
   เกาะกระแสไปกับ MSUTV (เชียร์กีฬาไม่...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246