คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ "สรุปผลการดำเนินงาน มอบงานสานต่อ และพัฒนาศักย...
   มมส จัดอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ฯ มมส จัดอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ฯ
   มมส จัดโครงการค่ายสำรวจภาคสนาม “The 3rd International Survey Camp 2014” มมส จัดโครงการค่ายสำรวจภาคสนาม “The 3rd International Survey Camp 2014”
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี Thesis Of The Year 2013 : So Proud คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี Thesis Of The Year...
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี Thesis Of The Year 2013 : So Proud คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี Thesis Of The Year...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
   NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล NBT สัมภาษณ์สด มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานมหกรรมอาหารอีสาน NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานมหกรรมอาหารอีสาน
หน้าที่ : « 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริ...  
   มมส จัดงานการบรรยาย “สิทธิประโ...  
   มมส จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ...  
   มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MS...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิท...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะ...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พ...  
   มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 25...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส พัฒนาบุคลากร “ห...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246