มมส จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 41 ปี สันติประชาธรรม สู่ 1 ศตวรรษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค 2556 มมส จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 41 ปี สันติประชาธรรม สู่ 1 ศตวรรษ ป๋วย อึ้งภาก...
   โครงการบริการวิชาการ 1หลักสูตร1ชุมชน โครงการบริการวิชาการ 1หลักสูตร1ชุมชน
   มมส เปิดตัวฟอสซิลสายพันธุ์ใหม่ ปลานักล่า แห่งจูแรสสิก มมส เปิดตัวฟอสซิลสายพันธุ์ใหม่ ปลานักล่า แห่งจูแรสสิก
   นายกสภา มมส เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นายกสภา มมส เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
หน้าที่ : « 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : MSU NO SMOKING  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาช...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวัน...  
    มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนก...  
   มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อก...  
   มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อม...  
   สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโล...  
   โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง NBT ...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาต...  
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ R...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246