มมส จัดประชุมวิชาการ นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย มมส จัดประชุมวิชาการ นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
   เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 นำเสนอข่าว MSU Chorus มมส ร่วมแสดงดนตรีในงาน ครอบครัวข่าว 3 ก้าวสู่ปีที่ 9 เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 นำเสนอข่าว MSU Chorus มมส ร่วมแสดงดนตรีในงาน ครอบครัวข่...
   รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2013 รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2013
   มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์
   จอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3 นำเสนอข่าว มมส ร่วมแสดงผลงานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ในงานครอบครัวข่าว 3 ก้าวสู่ปีที่ 9 จอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3 นำเสนอข่าว มมส ร่วมแสดงผลงานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ในงานครอบค...
   มมส จัดงานวันมหิดล มมส จัดงานวันมหิดล
   NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556
   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศอา­เซียน โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศอา­เซียน
   มมส จัดสัมมนา มมส จัดสัมมนา
หน้าที่ : « 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลา...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งา...  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโคร...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรร...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการ ...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ...  
   มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Sha...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   เช้า-ข่าว 7 สี : นักวิจัยค้นพบไหมพั...  
   มมส จัดโครงการติดตามนิเทศนักเรียนทุ...  
   พิธีมอบงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย...  
   ปากท้องต้องรู้สุดสัปดาห์ : ไหมพันธุ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246