รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557 รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557
   รายการ มาหา สาระ คาม ตอน : โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ รายการ มาหา สาระ คาม ตอน : โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส มมส จัดโครงการศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก NBT สัมภาษณ์สด มมส มมส จัดโครงการศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก
   มมส ประชุมชี้แจงนโยบายและปฐมนิเทศ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 2557 มมส ประชุมชี้แจงนโยบายและปฐมนิเทศ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 2557
   รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : ดอนปู่ตา
   รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57)
   1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556
   มมส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบ GMP และ HACCP แก่นิสิต มมส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบ GMP และ HACCP แก่นิสิต
   มมส จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557 มมส จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557
หน้าที่ : « 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีล...  
   นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ย...  
   มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2561  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิช...  
   มมส เปิดเส้นทาง MSU Save Speed...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนราย...  
   เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทร...  
   50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเ...  
   มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี ม...  
   ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถว...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246