มมส จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 มมส จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59
   ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557 มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่า­งซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่า­งซี ...
   มมส ร่วมจัดอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการตลาด­ข้าวหอมมะลิแก่ผู้ประกอบการจังหวัดมหาสารค­าม มมส ร่วมจัดอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการตลาด­ข้าวหอมมะลิแก่ผู้ประกอบการจังห...
   มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557 มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557
   มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสู­ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสู­ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่...
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing เพื่อการเป็นนักการตลาดมืออาชีพรุ่นใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing เพื่อการเป็นนักการตล...
   มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19 มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19
   มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดม­หาสารคาม ครั้งที่ 14 มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดม­หาสารคาม ครั้งที่ 14
หน้าที่ : « 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : โครงการรวมพลังส...  
   มมส MOU อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรั...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักด...  
   คุยข่าวเช้าข่อง 8 รุ่งอรุณ : ม...  
   เรื่องพลบค่ำ : จ.มหาสารคาม ดำน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ...  
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะ...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พ...  
   มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 25...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246