มมส ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการบ้านเติมรัก(ษ์) มมส ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการบ้านเติมรัก(ษ์)
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดนัดพบตลาดงาน NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดนัดพบตลาดงาน
   พิธีส่ง -- รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส พิธีส่ง -- รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส
   มมส ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลร­ัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มมส ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลร­ัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
   มมส จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18 มมส จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18
   มมส จัดกิจกรรมชวนเด็กเบิ่งกะปอมยักษ์ทะลุจอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มมส จัดกิจกรรมชวนเด็กเบิ่งกะปอมยักษ์ทะลุจอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ผลิตแอลกอฮอลล์จากข้าวเสื่อมสภาพ NBT สัมภาษณ์สด มมส ผลิตแอลกอฮอลล์จากข้าวเสื่อมสภาพ
   รายการเวทีชุมชน ทางช่อง NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการบ้านเติมรัก (ษ์) ช่วยเหลือผู้พิการ รายการเวทีชุมชน ทางช่อง NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการบ้านเติมรัก (ษ์) ช่วยเหลือผู...
   มมส มอบใบประกาศนียบัตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ฯ รุ่นที่ 5 มมส มอบใบประกาศนียบัตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ฯ รุ่นที่ 5
   มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
หน้าที่ : « 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : โครงการรวมพลังส...  
   มมส MOU อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรั...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักด...  
   คุยข่าวเช้าข่อง 8 รุ่งอรุณ : ม...  
   เรื่องพลบค่ำ : จ.มหาสารคาม ดำน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ...  
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะ...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พ...  
   มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 25...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246