คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
   อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี 2557 อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ...
   มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
   มมส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบเคียงสมรรถนะ มมส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบเคียงสมรรถนะ
   http://youtu.be/pFbTT_knl8w http://youtu.be/pFbTT_knl8w
   NBT สัมภาษณ์ มมส ชุมชนต้นแบบการผลิตสีผงจากธรรมชาติ NBT สัมภาษณ์ มมส ชุมชนต้นแบบการผลิตสีผงจากธรรมชาติ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การสอนภาษาไทยให้แก่ นักเรียน นักศึกษากัมพูชา NBT สัมภาษณ์สด มมส การสอนภาษาไทยให้แก่ นักเรียน นักศึกษากัมพูชา
   นิเทศศาสตร์ มมส จัดสัมมนาสื่อ “จริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัล” นิเทศศาสตร์ มมส จัดสัมมนาสื่อ “จริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัล”
   มมส จัดโครงการ ESARN TO ASEAN มมส จัดโครงการ ESARN TO ASEAN
   มมส ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล และขับร้องประสานเสียง มมส ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล และขับร้องประสานเสียง
หน้าที่ : « 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีล...  
   นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ย...  
   มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2561  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิช...  
   มมส เปิดเส้นทาง MSU Save Speed...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนราย...  
   เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทร...  
   50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเ...  
   มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี ม...  
   ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถว...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246