สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2556 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2556
   มมส ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาส­ารคาม มมส ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาส­ารค...
   โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน
   ประชุมฯทางบรรณารักษศาสตร์ฯ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 ประชุมฯทางบรรณารักษศาสตร์ฯ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5
   มมส ต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เยี่ยมโครงการจัดตั้ง รพ.คณะแพทยศาสตร์ มมส ต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เยี่ยมโครงการจัดตั้ง รพ.คณะแพทยศาสตร์
    คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดงานเสวนา “ขอนแก่นแล่นโลด” พร้อมจัดแสดงผลงานนิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดงานเสวนา “ขอนแก่นแล่นโลด” พร้อมจัดแสดงผลงานนิสิต
   มมส จัดโครงการฝึกอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556 มมส จัดโครงการฝึกอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556
   มมส มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ มมส มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
   MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2013 MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2013
   มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่
หน้าที่ : « 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโคร...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรร...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะ...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการ ...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ...  
   มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Sha...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   เช้า-ข่าว 7 สี : นักวิจัยค้นพบไหมพั...  
   มมส จัดโครงการติดตามนิเทศนักเรียนทุ...  
   พิธีมอบงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย...  
   ปากท้องต้องรู้สุดสัปดาห์ : ไหมพันธุ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246