คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ
   มมส “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส” มมส “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส”
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดสัมมนาวิชาการ “มนุษย์-สังคม” NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดสัมมนาวิชาการ “มนุษย์-สังคม”
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556
   รายการ เก็บตก มมส (1 ส.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (1 ส.ค. 57)
   รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : การจัดฝึกอบรมการทำธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน NBT สัมภาษณ์สด มมส ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
   มมส จัดฝึกอบรมการทำธุรกิจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก มมส จัดฝึกอบรมการทำธุรกิจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก
   มมส รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) และ ระบบพิเศษ ประจำปี 2557 มมส รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) และ ระบบพิเศษ ประจำปี 2...
หน้าที่ : « 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   Everything English : EP.5 (Fit...  
   E4S After School : EP.1 (การเข...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือ...  
   VOICE OF MSU : ฮีตเดือน 4 ประเพณี...  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “...  
   Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ)  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
   E4S After School : EP.4 (การเข้าสัง...  
   ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภ...  
   วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิ...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246