มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Canberra, Australia มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Canberra, Australia
   มมส ร่วมเปิดนิทรรศการ มหัศจรรย์แห่งศิลป์ มมส ร่วมเปิดนิทรรศการ มหัศจรรย์แห่งศิลป์
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการด๊อกเตอร์เกี่ยวข้าวกับชาวนาชั้­นนํา คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการด๊อกเตอร์เกี่ยวข้าวกับชาวนาชั้­นนํา
   มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Canberra, Australia มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Canberra, Australia
   NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 40 NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 40
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
   มมส เปิด มมส เปิด
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   NBT สัมภาษณ์สด การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 NBT สัมภาษณ์สด การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2
   มมส ร่วมเปิดนิทรรศการ มหัศจรรย์แห่งศิลป์ มมส ร่วมเปิดนิทรรศการ มหัศจรรย์แห่งศิลป์
หน้าที่ : « 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริ...  
   มมส จัดงานการบรรยาย “สิทธิประโ...  
   มมส จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ...  
   มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MS...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิท...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะ...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พ...  
   มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 25...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส พัฒนาบุคลากร “ห...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246