มมส จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 มมส จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59
   ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557 มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่า­งซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่า­งซี ...
   มมส ร่วมจัดอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการตลาด­ข้าวหอมมะลิแก่ผู้ประกอบการจังหวัดมหาสารค­าม มมส ร่วมจัดอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการตลาด­ข้าวหอมมะลิแก่ผู้ประกอบการจังห...
   มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557 มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2557
   มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสู­ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสู­ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่...
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing เพื่อการเป็นนักการตลาดมืออาชีพรุ่นใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing เพื่อการเป็นนักการตล...
   มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19 มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19
   มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดม­หาสารคาม ครั้งที่ 14 มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดม­หาสารคาม ครั้งที่ 14
หน้าที่ : « 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอ...  
    มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพก...  
   ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อ...  
   วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเที...  
   ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการ Fo...  
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่...  
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ย...  
   มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์...  
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพา...  
   VOICE OF MSU : กฐินพระราชทาน ประจำป...  
   มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประย...  
   มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บร...  
   มมส จัดละครเกาหลี เรื่อง “จันทราโอบ...  
   Everything English : EP.3 (สนามกีฬา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246