มมส พัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน มมส พัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
   รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2557 รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2557
   ชาว มมส ออกแรงร่วมปลูกหญ้าสร้าง Green University ชาว มมส ออกแรงร่วมปลูกหญ้าสร้าง Green University
   มมส รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปี 2557 มมส รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปี 2557
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส MOU กับชุมชนเป้าหมาย ลุย 1 หลักสูตร 1 ชุมชน คณะการบัญชีและการจัดการ มมส MOU กับชุมชนเป้าหมาย ลุย 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
   รายการอีสานวันนี้ NBT สัมภาษณ์สด มมส การเป็นเจ้าภาพแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รายการอีสานวันนี้ NBT สัมภาษณ์สด มมส การเป็นเจ้าภาพแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติควบคุ...
   โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
   รายการ : มาหา รายการ : มาหา "สาระ" คาม ตอน : โครงการศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 2) NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 2)
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 1) NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 1)
หน้าที่ : « 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   นิสิต มมส เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โ...  
   ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : ส้มตำลีลา เ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสาร...  
   เช้าข่าวเจ็ดสี : มหาวิทยาลัยมห...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิช...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรี...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ MSU A...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246