มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสาน­ในทศวรรษหน้า มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสาน­ในทศวรรษหน้า
   มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด­แรงงาน ประจำปี 2557 กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด­แรงงาน ประจำ...
   คณะการบัญชีฯ มมส จัดโครงการ MBS Festival 2014 คณะการบัญชีฯ มมส จัดโครงการ MBS Festival 2014
   ชาว มมส รับฟัง ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ชาว มมส รับฟัง ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
   นักเรียนสาธิต มมส สนุกกับคอนเสิรต์ TO BE NUMBER ONE IDOL นักเรียนสาธิต มมส สนุกกับคอนเสิรต์ TO BE NUMBER ONE IDOL
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงกา...
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หน้าที่ : « 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอ...  
    มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพก...  
   ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อ...  
   วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเที...  
   ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการ Fo...  
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่...  
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ย...  
   มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์...  
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพา...  
   VOICE OF MSU : กฐินพระราชทาน ประจำป...  
   มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประย...  
   มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บร...  
   มมส จัดละครเกาหลี เรื่อง “จันทราโอบ...  
   Everything English : EP.3 (สนามกีฬา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246