NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คนชรา (ตอนที่ 2) NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คน...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คนชรา (ตอนที่ 1) NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คน...
   รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557 รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557
   รายการ มาหา สาระ คาม ตอน : โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ รายการ มาหา สาระ คาม ตอน : โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส มมส จัดโครงการศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก NBT สัมภาษณ์สด มมส มมส จัดโครงการศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก
   มมส ประชุมชี้แจงนโยบายและปฐมนิเทศ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 2557 มมส ประชุมชี้แจงนโยบายและปฐมนิเทศ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 2557
   รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : ดอนปู่ตา
   รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57)
   1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556
หน้าที่ : « 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ตักสิลาวาไรตี้ : วิชาการจัดการ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   นิสิต มมส เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โ...  
   ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : ส้มตำลีลา เ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสาร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรี...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ MSU A...  
   มมส จัด 14 กุมภา วิวาห์เก๋ๆ สมรสหมู...  
   มมส จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ...  
   เช้าข่าวเจ็ดสี : งานฮักแพง เบิ่งแงง...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดศูนย์เรียนรู้...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246