MSU HEAD LINE NEWS มิถุนายน - กรกฎาคม 2557 MSU HEAD LINE NEWS มิถุนายน - กรกฎาคม 2557
   ม.มหาสารคาม ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100% ม.มหาสารคาม ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%
   มมส จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มมส จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร...
   รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : กังหันลม คนเกษตร
   รายการ เก็บตก มมส (18 ก.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (18 ก.ค. 57)
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส
   มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส จากการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้าฯ 2557 NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส จากการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้าฯ 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส นำงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมฯ (ตอนที่ 1) NBT สัมภาษณ์สด มมส นำงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมฯ (ตอนที่ 1)
   NBT สัมภาษณ์สด มมส นำงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมฯ (ตอนที่ 2) NBT สัมภาษณ์สด มมส นำงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมฯ (ตอนที่ 2)
หน้าที่ : « 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
   นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง...  
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ ...  
   ชาว มมส ร่วมกันกำจัดวัชพืชตามแ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Ve...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้โ...  
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้...  
   มมส จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   กองแผนงาน มมส จัดประชุมทดสอบการใช้ง...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246