รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2013 รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2013
   มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์
   จอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3 นำเสนอข่าว มมส ร่วมแสดงผลงานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ในงานครอบครัวข่าว 3 ก้าวสู่ปีที่ 9 จอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3 นำเสนอข่าว มมส ร่วมแสดงผลงานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ในงานครอบค...
   มมส จัดงานวันมหิดล มมส จัดงานวันมหิดล
   NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556
   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศอา­เซียน โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศอา­เซียน
   มมส จัดสัมมนา มมส จัดสัมมนา
   มมส แถลงข่าวเชิญชวนประกวดหนังสั้นนานาชาติ E-San Short Film ลุ่มน้ำโขง 2013 มมส แถลงข่าวเชิญชวนประกวดหนังสั้นนานาชาติ E-San Short Film ลุ่มน้ำโขง 2013
   มมส จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต­้น เรื่อง มมส จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต­้น เรื่อง
หน้าที่ : « 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัด...  
   มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตว...  
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้...  
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถว...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหา...  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246