รายการ : มาหา รายการ : มาหา "สาระ" คาม ตอน : โครงการศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 2) NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 2)
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 1) NBT สัมภาษณ์สด มมส ยกระดับปลาส้มอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (ตอนที่ 1)
   มมส ร่วมจัดประกวดวาดภาพโครงการเสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ มมส ร่วมจัดประกวดวาดภาพโครงการเสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส สรุปโครงการอบรมฯนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการลุ่มแม่น้ำโขง คณะวิทยาศาสตร์ มมส สรุปโครงการอบรมฯนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการลุ่มแม่น้...
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงานศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงานศิลป์แห่งพยาบาลสานใยรัก
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คนชรา (ตอนที่ 2) NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คน...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คนชรา (ตอนที่ 1) NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์คน...
   รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557 รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557
หน้าที่ : « 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข...  
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทีย...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
   มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th M...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้นที่ชุมชนฯ...  
   UIC มมส จัดงาน NESP Innovation Fair...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศู...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประช...  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการแ...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   คณะเทคโนโลยี มมส เป็นเจ้าภาพจัดประช...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246