มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสาน­ในทศวรรษหน้า มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสาน­ในทศวรรษหน้า
   มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด­แรงงาน ประจำปี 2557 กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด­แรงงาน ประจำ...
   คณะการบัญชีฯ มมส จัดโครงการ MBS Festival 2014 คณะการบัญชีฯ มมส จัดโครงการ MBS Festival 2014
   ชาว มมส รับฟัง ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ชาว มมส รับฟัง ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
   นักเรียนสาธิต มมส สนุกกับคอนเสิรต์ TO BE NUMBER ONE IDOL นักเรียนสาธิต มมส สนุกกับคอนเสิรต์ TO BE NUMBER ONE IDOL
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงกา...
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หน้าที่ : « 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   นิสิต มมส เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โ...  
   ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : ส้มตำลีลา เ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสาร...  
   เช้าข่าวเจ็ดสี : มหาวิทยาลัยมห...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิช...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรี...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ MSU A...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246