มมส จัดโครงการแสดงดนตรีคลาสสิคและบทกวีภาษาอังกฤษ (Music and Poetry Night) มมส จัดโครงการแสดงดนตรีคลาสสิคและบทกวีภาษาอังกฤษ (Music and Poetry Night)
   มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15 (Senior Project in Music 15th “Concertare”) มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 15 (Senior Project in Music 15th “Concerta...
   มมส จัดโครงการเทศกาลละครเมืองคาม ตอน “มดสร้างโลก” มมส จัดโครงการเทศกาลละครเมืองคาม ตอน “มดสร้างโลก”
   มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนานาชาติ (A Day for MSU International Students : Touching Thai Cultures) มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนานาชาติ (A Day for MSU International Students...
   มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ” มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ”
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มมส เปิดโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล
   ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557 มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณ...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการวิจัยการผลิตสีผสมอาหารจากปลายข้าว NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการวิจัยการผลิตสีผสมอาหารจากปลายข้าว
หน้าที่ : « 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห...  
   มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟัง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโ...  
   คลินิกนักกฏหมาย : EP.1 เก็บของได้ ท...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ป...  
   ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส แถลงข่าวเตรียมพร...  
   มมส ต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 1...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246